Tàu tên lửa tấn công nhanh "siêu dị" của Hải quân Liên Xô

Mutex team |

Tàu tên lửa tấn công nhanh "siêu dị" của Hải quân Liên Xô
Tàu tên lửa tấn công nhanh "siêu dị" của Hải quân Liên Xô

Nhờ sử dụng cánh ngầm mà tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Sarancha có thể đạt tới tốc độ khó tin 58 hải lý/h (107 km/h).

Tàu tên lửa tấn công nhanh "siêu dị" của Hải quân Liên Xô