Tính năng đặc biệt của con tàu mới có thiết kế như trong phim hành động

Cẩm Mai |

Tính năng đặc biệt của con tàu mới có thiết kế như trong phim hành động
Tính năng đặc biệt của con tàu mới có thiết kế như trong phim hành động
Hình minh họa

Say sóng là nỗi lo sợ của nhiều người khi đi biển, nhất là phụ nữ. Đã có một loại tàu thủy giúp hành khách không còn nỗi lo này nữa.

Công ty Nauti-craft ở Australia đã sáng chế ra loại tàu thủy vô cùng đặc biệt để đi biển, nó an toàn hơn tàu thông thường và đặc biệt được thiết kế dành cho những hành khách nhạy cảm, dễ bị say sóng.

Video sau đây cho thấy vì sao loại tàu thủy mới lại có ưu điểm như vậy.

Tàu thủy mới không còn say sóng.

Nguồn: Tech Insider