Lần đầu tiên trên thế giới, Thụy Điển xây hệ thống đường nạp điện cho xe tải

Cẩm Mai |

Lần đầu tiên trên thế giới, Thụy Điển xây hệ thống đường nạp điện cho xe tải
Lần đầu tiên trên thế giới, Thụy Điển xây hệ thống đường nạp điện cho xe tải

Khái niệm "đường cao tốc điện" còn mới lạ với chúng ta. Thụy Điển là nước đi tiên phong xây dựng tuyến đường mới này.

Đường cao tốc điện như thế nào? Phương tiện lưu thông trên đường ra sao? Chúng ta cùng đến Thụy Điển xem đường cao tốc điện vận hành thế nào qua đoạn video sau đây:

Đường cao tốc điện đầu tiên.

Nguồn: Human of Future