Những đồ vật quý các nước tặng cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Hoàng Đan |

Rất nhiều các đồ vật quý của các nước cũng như các miền của cả nước tặng cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang được trưng bày tại nhà lưu niệm của ông tại Quảng Ngãi.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 1/ 3/1906 - mất ngày 29/4/2000. Ông giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976 và Thủ tướng của nước CHXHCN VN từ năm 1976 cho đến khi nghỉ hưu năm 1987.

Để tưởng nhớ công lao của ông, năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng nhà lưu niệm rộng 2ha, trong khuôn viên ngôi nhà của gia đình cố Thủ tướng có từ đầu thế kỷ XX, đến ngày 2/9/2008 được khánh thành và đưa vào hoạt động.

Năm 2010, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng khu nhà lưu niệm thêm 2ha, gồm các khu tưởng niệm, trưng bày và di tích.

Ngoài các tranh ảnh, tư liệu về cuộc đời hoạt động của cố Thủ tướng, tại đây còn trưng bày, rất nhiều các đồ vật quý được bạn bè các nước cũng như nhân dân trong nước gửi tặng Thủ tướng và khu lưu niệm.

Bộ ấm chén bằng gỗ do Liên Xô (nay là nước Nga) tặng cố Thủ tướng.
Bộ ấm chén bằng gỗ do Liên Xô (nay là nước Nga) tặng cố Thủ tướng.
Bình cắm hoa cũng do Liên Xô (nay là nước Nga) tặng cố Thủ tướng.

Bình cắm hoa cũng do Liên Xô (nay là nước Nga) tặng cố Thủ tướng năm 1997.

Đền thờ bằng đá trắng do Ấn Độ tặng cố Thủ tướng.

Đền thờ bằng đá trắng do Ấn Độ gửi tặng.

Đàn hình thuyền rồng do Indonexia tặng cố Thủ tướng.
Đàn hình thuyền rồng do Indonexia tặng cố Thủ tướng.
Tháp bằng kim loại do nước bạn Lào tặng cố Thủ tướng.

Tháp bằng kim loại do nước bạn Lào tặng cố Thủ tướng.

Biểu tượng Jayaraya do Indonexia tặng cố Thủ tướng.

Biểu tượng Jayaraya do Indonexia tặng cố Thủ tướng nằm 1978.

Quốc huy của Indonexia gửi tặng cố Thủ tướng.
Quốc huy của Indonexia gửi tặng cố Thủ tướng.
Đồng hồ của Liên Xô (nay là Nga) và CHDC Đức (nay là CHLB Đức) tặng cố Thủ tướng.
Đồng hồ của Liên Xô (nay là Nga) và CHDC Đức (nay là CHLB Đức) tặng cố Thủ tướng.
Bình cắm hoa thủy tinh do Tiệp Khắc tặng cố Thủ tướng.
Bình cắm hoa thủy tinh do Tiệp Khắc tặng cố Thủ tướng.
Bộ sưu tập các cổ vậy do một số nhà sưu tập trong nước tặng.

Bộ sưu tập các cổ vật do một số nhà sưu tập trong nước tặng.

Bộ ly cổ bằng đồng được một nhà sưu tập gửi tặng.
Bộ ly cổ bằng đồng được một nhà sưu tập gửi tặng.
Các đĩa, bát cổ từ thời Lý được các nhà sưu tập gửi tặng.

Các đĩa, bát cổ từ thời Lý - Trần được các nhà sưu tập gửi tặng.

Trống đồng Đông Sơn do Trung tâm Unessco gửi tặng.

Trống đồng Đông Sơn do Trung tâm Unessco nghiên cứu bảo tồn cổ vật VN gửi tặng.