Những ngày nào tốt nhất trong tháng Chạp năm Giáp Ngọ

Hoàng Đan |

Những ngày nào tốt nhất trong tháng Chạp năm Giáp Ngọ
Những ngày nào tốt nhất trong tháng Chạp năm Giáp Ngọ

Theo Thạc sĩ Kiên, những ngày đẹp sẽ giúp mọi người có được sự lựa chọn phù hợp để lo các công việc trong gia đình mình.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Kiên, chuyên gia nghiên cứu phong thủy độc lập cho rằng, dù tháng Chạp vẫn được dân gian coi là năm cùng, tháng tận, thậm chí coi là tháng "củ mật".

Tuy nhiên, trong tháng này, vẫn có những ngày tốt để mọi người lo toan các công việc trong gia đình như cưới hỏi, bốc bát hương, xuất hành...

Những ngày tốt, đẹp nhất trong tháng Chạp, theo thạc sĩ Kiên bao gồm ngày 4, 6, 8, 10, 16, 17, 20, 25, 28.

Cụ thể:

Ngày 4 tháng Chạp (tức ngày 23/1/2015). Đây là ngày Kỷ Hợi; được coi là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Giờ hoàng đạo là các giờ Sửu (1 - 3h sáng), Thìn (7 - 9h sáng), Ngọ (11 - 13h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h), Hợi (21 - 23h).

Ngày này rất tốt cho việc xuất hành, di chuyển.

Chuyên gia nghiên cứu phong thủy độc lập Nguyễn Văn Kiên.
Chuyên gia nghiên cứu phong thủy độc lập Nguyễn Văn Kiên.

Ngày 6 tháng Chạp (tức ngày 25/1/2015). Đây là ngày Tân Sửu; được coi là ngày Chu Tước Hắc Đạo. Giờ hoàng đạo bao gồm các giờ Dần (3 - 5h); Mão (5 - 7h); Tỵ (9 - 11h); Thân (15 - 17h); Tuất (19 - 21h); Hợi (21 - 23h)

Ngày này rất tốt cho việc cưới hỏi.

Ngày 8 tháng Chạp (tức ngày 27/1/2015). Đây là ngày Quý Mão; được coi là ngày Bảo Quang Hoàng Đạo. Giờ hoàng đạo bao gồm các giờ Tý (23 - 1h); Dần (3 - 5h); Mão (5 - 7h); Ngọ (11 - 13h); Mùi (13 - 15h); Dậu (17 - 19h).

Ngày này tốt cho việc cưới hỏi, giao dịch, khai trương.

Ngày 10 tháng Chạp (tức ngày 29/1/2015). Đây là ngày Ất Tỵ; được coi là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Giờ hoàng đạo bao gồm các giờ Sửu (1 - 3h); Thìn (7 - 9h); Ngọ (11 - 13h); Mùi (13 - 15h); Tuất (19 - 21h); Hợi (21 - 23h)

Ngày tốt cho bốc bát hương, cầu tự...

Ngày 16 tháng Chạp (tức ngày 4/2/2015). Đây là ngày Tân Hợi; được coi là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Giờ hoàng đạo bao gồm các giờ Sửu (1 - 3h); Thìn (7 - 9h); Ngọ (11 - 13h); Mùi (13 - 15h); Tuất (19 - 21h); Hợi (21 - 23h).

Ngày tốt cho bốc bát hương, xuất hành, di chuyển.

Ngày 17 tháng Chạp (tức ngày 5/2/2015). Đây là ngày Nhâm Tý; được coi là ngày Thiên Hình Hắc Đạo. Giờ hoàng đạo bao gồm các giờ Tý (23 - 1h); Sửu (1 - 3h); Mão (5 - 7h); Ngọ (11 - 13h); Thân (15 - 17h); Dậu (17 - 19h).

Ngày này tốt cho bốc bát hương, tế lễ, giải oan.

Ngày 20 tháng Chạp (tức ngày 8/2/2015). Đây là ngày Ất Mão; được coi là ngày Bảo Quang Hoàng Đạo. Giờ hoàng đạo bao gồm các giờ Tý (23 - 1h); Dần (3 - 5h); Mão (5 - 7h); Ngọ (11 - 13h); Mùi (13 - 15h); Dậu (17 - 19h).

Ngày này tốt với khai trương, mai táng, ký kết hợp đồng.

Ngày 25 tháng Chạp (tức ngày 13/2/2015). Đây là ngày Canh Thân; được coi là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo. Giờ hoàng đạo bao gồm các giờ Tý (23 - 1h); Sửu (1 - 3h); Thìn (7 - 9h); Tỵ (9 - 11h); Mùi (13 - 15h); Tuất (19 - 21h).

Ngày này tốt với việc khai trương, cầu tài lộc.

Ngày 28 tháng Chạp (tức ngày 16/2/2015). Đây là ngày Quý Hợi; đươc coi là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Giờ hoàng đạo bao gồm các giờ Sửu (1 - 3h); Thìn (7 - 9h); Ngọ (11 - 13h); Mùi (13 - 15h); Tuất (19 - 21h); Hợi (21 - 23h).

Ngày này tốt với việc xuất hành, di chuyển.

Ngoài ra các ngày 21 tháng Chạp (tức ngày 9/2/2015) cũng tốt cho việc bốc bát hương; Ngày 11, 12 và 19 tháng Chạp thuận cho việc lập gia đình; Ngày 15, 22 và 29 tháng Chạp cũng là những ngày đẹp.