ACB lỗ hơn 1.860 tỉ đồng từ kinh doanh ngoại hối, vàng

Theo TTO |

Kết quả kinh doanh quý 4-2012 của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) lỗ 215,3 tỉ đồng, nguyên nhân do hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng bị lỗ 612,4 tỉ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2012 của ACB, cả năm 2012 ACB lỗ hơn 1.863,6 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng, lỗ 213 tỉ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư (năm 2011 hoạt động này lãi 82,5 tỉ đồng) và lỗ 96 tỉ đồng từ hoạt động khác.

Tổng tài sản của Ngân hàng ACB tính đến cuối năm 2012 chỉ đạt 177.011 tỉ đồng, giảm 37% so với mức 281.019 tỉ đồng vào cuối năm 2011.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cả năm 2012 có mức lãi gần 256 tỉ đồng. Trong khi hoạt động góp vốn, mua cổ phần và các hoạt động khác dù có lãi nhưng đều sụt giảm mạnh so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 của ACB đạt 928,3 tỉ đồng; trong khi đó cả năm 2011 ACB lãi ròng 3.207 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31-12-2012, hoạt động cho vay khách hàng của ACB giảm nhẹ so với đầu năm, đạt 102.801 tỉ đồng. Trong khi đó, hoạt động huy động vốn từ khách hàng sụt giảm mạnh với số dư 125.234 tỉ đồng (giảm 11,94%)

Tổng số nhân viên chính thức của Ngân hàng ACB và các công ty con đến ngày 31-12-2012 là 10.276 người.

Năm 2012, ACB lỗ hơn 1.863,6 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng

Theo ACB, tính đến ngày 31-12-2012, số dư tiền gửi liên ngân hàng bao gồm 718,9 tỉ đồng đã quá hạn liên quan đến một ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh và số dư này đang được cơ quan chức năng bên ngoài điều tra. ACB cho biết khả năng thu hồi các khoản này sẽ tùy thuộc vào quyết định của tòa án.

Nợ xấu của ACB tính đến cuối năm 2012 là 2,5%/ tổng dư nợ, tăng gấp hơn 2 lần so với tỉ lệ 0,89% cuối năm 2011. Tính đến cuối năm 2012, Ngân hàng ACB có hơn 1.150 tỉ đồng nợ có khả năng mất vốn.

Lý giải việc lỗ nặng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng trong năm 2012, Ngân hàng ACB cho biết: Theo thông tư 12-2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-4-2012, tổ chức tín dụng không được huy động vốn bằng vàng, trừ trường hợp phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để chi trả vàng theo yêu cầu của khách hàng khi tổ chức tín dụng không đủ vàng để chi trả.

Việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng của tổ chức tín dụng chấm dứt vào ngày 25-11-2012. Mức độ ảnh hưởng của ngân hàng trong việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhằm tuân thủ với Thông tư 12 dẫn đến khoản lỗ 612,408 tỉ đồng trong quý 4-2012.