Đóng BHYT ở doanh nghiệp, những vấn đề người lao động cần lưu ý

H.Lê |

BHYT là một trong những loại hình bảo hiểm buộc người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tham gia khi giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ). Do đó, có 4 vấn đề NLĐ cần biết khi đóng BHYT ở doanh nghiệp.

Dưới đây là một số điểm đáng chú ý của loại hình bảo hiểm này.

1. Mức đóng BHYT hàng tháng

Điều 6 và điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: Mức đóng BHYT hàng tháng của NLĐ thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó NSDLĐ đóng 3%; NLĐ đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Cụ thể, mức lương tháng tối thiểu đóng BHYT không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Riêng Người làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; Người làm công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương tháng tối đa đóng BHYT không cao hơn 20 tháng lương cơ sở.

Chi tiết tại bảng (đơn vị tính: đồng/tháng)

Vùng

Mức lương tháng tối thiểu đóng BHYT

Mức lương tháng tối đa đóng BHYT

Làm việc trong điều kiện bình thường

Làm việc phải qua đào tạo, học nghề; làm việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Vùng I

4.180.000

4.472.600

4.389.000

29.800.000

Vùng II

3.710.000

3.969.700

3.895.500

Vùng III

3.250.000

3.477.500

3.412.500

Vùng IV

2.920.000

3.124.400

3.066.000

2. NLĐ thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT

Khoản 7, điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 nêu: NLĐ đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự: (1) NLĐ và NSDLĐ cùng đóng; (2) Tổ chức BHXH đóng; (3) Ngân sách Nhà nước đóng; (4) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng; (5) Hộ gia đình.

Ví dụ: Chị A là lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại doanh nghiệp B, đồng thời có chồng là sĩ quan quân đội.

Theo đó, chị A vừa thuộc đối tượng tham gia BHYT do NSDLĐ đóng, vừa thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng. Như vậy theo quy định nêu trên, chị A sẽ đóng BHYT theo diện NLĐ và NSDLĐ cùng đóng.

Với những lao động này, khoản 2, điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP nêu rõ: Nếu một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có mức hưởng cao nhất.

3. NLĐ làm việc ở nhiều doanh nghiệp

Khoản 2, điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP: Trường hợp NLĐ giao kết hợp HĐLĐ với nhiều NSDLĐ thì đóng BHYT theo hợp đồng có mức tiền lương cao nhất.

NSDLĐ của các HĐLĐ còn lại chi trả cùng kỳ trả lương cho NLĐ một khoản tiền tương đương với mức đóng BHYT thuộc trách nhiệm của mình.

4. NLĐ đã tham gia BHYT trước đó

Theo điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH, chỉ trong một số trường hợp nhất định, cụ thể là NLĐ thuộc diện được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT khi: Được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới và báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới).

Ví dụ: Tháng 3-2019, anh A là lao động tự do tham gia BHYT theo hộ gia đình. Tháng 10-2019, anh ký HĐLĐ xác định thời hạn (24 tháng) với nhà máy X nên được cấp thẻ BHYT mới (thuộc nhóm do NLĐ và NSDLĐ cùng đóng).

Trong trường hợp này, anh A sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT nếu báo giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT theo hộ gia đình. Được ngân sách Nhà nước tăng mức hỗ trợ đóng BHYT; Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại