Xây dựng lực lượng Phòng không lục quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống

TIẾN MẠNH (thực hiện) |

Trước yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới đặt ra cho lực lượng Phòng không Lục quân (PKLQ) ngày càng cao, đòi hỏi lực lượng này phải không ngừng củng cố, xây dựng, tổ chức lực lượng vững mạnh, đổi mới hình thức huấn luyện, phương pháp tác chiến, sát với tình hình thực tiễn và tác chiến trong tương lai.

Nhân dịp đầu Xuân 2018, phóng viên Báo PK-KQ đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Ngô Mạnh Hà - Cục trưởng Cục PKLQ. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên (PV): Được biết, trong thời gian qua, nhất là năm 2017, lực lượng PKLQ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí có thể khái quát một số kết quả tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng PKLQ?

Thiếu tướng Ngô Mạnh Hà: Phải khẳng định rằng, năm 2017, lực lượng PKLQ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mọi phương diện, từ tổ chức, xây dựng lực lượng đến huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Có được kết quả đó trước tiên là được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Với tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan, đơn vị PKLQ, PKND đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Quốc phòng, của Tư lệnh các Quân khu; Quân đoàn; Quân-Binh chủng về công tác PKLQ, PKND.

Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân hoàn thành tốt chức năng giúp cho Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tham mưu cho Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác PKLQ, PKND; kiểm tra, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác PKLQ toàn quân, công tác PKND trên phạm vi cả nước.

Với chức năng là cơ quan CNPK toàn quân, năm 2017, Cục PKLQ đã chủ động tham mưu, chỉ đạo tổ chức, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh; bảo đảm sự đồng bộ giữa các lực lượng, tạo thành hệ thống phòng không (PK) tương đối hoàn chỉnh cả ở tầm thấp, tầm trung trên vùng trời cả nước.

Hệ thống tổ chức, biên chế lực lượng PKLQ các cấp luôn được kiện toàn theo đúng quy định. Sở Chỉ huy PKLQ các cấp được xây dựng hoàn chỉnh và tương đối đồng bộ; từng bước được đầu tư, bổ sung các loại trang thiết bị hiện đại...

Vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) của các đơn vị PKLQ và các địa phương đã được bảo đảm đồng bộ, hệ số kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu SSCĐ. Thế trận PK được hình thành trên từng địa bàn chiến lược và trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Cục PKLQ đã giúp CNPK toàn quân, Bộ Quốc phòng tham mưu với Chính phủ ban hành nghị định về công tác PKND và các thông tư, hướng dẫn kèm theo. Ban Chỉ đạo PKND các cấp được thành lập trong phạm vi cả nước và đã phát huy tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác PKND ngày một hiệu quả.

Các lực lượng được quan tâm xây dựng với số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng tổng hợp từng bước được nâng cao.

Xây dựng lực lượng Phòng không lục quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống - Ảnh 1.

Thực hành thao tác súng máy phòng không 12,7mm tại Hội thi Chủ nhiệm Phòng không lục quân tỉnh (thành phố), Sư đoàn bộ binh toàn quân năm 2017. Ảnh: CÔNG GIANG

PV: Bên cạnh những thành công còn có những điểm tồn tại, bất cập gì cần phải giải quyết thưa đồng chí Cục trưởng?

Thiếu tướng Ngô Mạnh Hà: Dù đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn như: Một số cấp ủy, địa phương chưa xác định hết yêu cầu nhiệm vụ, chưa đánh giá đúng mức tính chất phức tạp, khẩn trương của mặt trận đối không nên triển khai các mặt công tác chưa thật sâu rộng; có lúc còn mang tính hình thức, giản đơn; phương pháp tổ chức huấn luyện chưa được đi sâu nghiên cứu, đổi mới nên chất lượng huấn luyện vẫn còn ở mức độ nhất định.

Trình độ thao tác, chỉ huy của đội ngũ cán bộ cấp phân đội vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là xử lý các tình huống đặt ra còn máy móc, thiếu linh hoạt. Cấp ủy, chỉ huy một số nơi còn thiếu kiên quyết, dứt điểm, chậm đổi mới phương pháp kiểm tra huấn luyện.

Sau kiểm tra chậm đưa ra phương pháp huấn luyện tốt hơn cộng với chưa loại bỏ được hoàn toàn bệnh thành tích trong huấn luyện và báo cáo nên chất lượng tổng hợp ở mặt công tác này còn có những hạn chế, bất cập.

PV: Đồng chí có thể cho biết những chủ trương, giải pháp chủ yếu trong công tác PKLQ, PKND sẽ tiến hành trong năm 2018 và những năm tiếp theo?

Thiếu tướng Ngô Mạnh Hà: Để xây dựng lực lượng PKLQ vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phải giải quyế́t nhiều vấn đề; trong đó, cần tập trung vào một số trọng tâm đó là:

Thứ nhất, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trên cơ sở đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu của cơ quan CNPK toàn quân...

Cục PKLQ xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nhằm tạo bước chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân, các bộ, ngành, địa phương và toàn dân đối với công tác PKLQ, PKND; làm cho toàn dân, trước hết là cơ quan và các đơn vị PK trong toàn quân thường xuyên nêu cao cảnh giác, đánh giá đúng tình hình, âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch; nắm chắc lực lượng, phương tiện bay, những phát triển mới của đối tượng tác chiến và hoạt động trên không, trên biển, mặt đất, để chủ động đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Thứ hai, lực lượng PKLQ, PKND sẽ duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến và chế độ canh trực ở các cơ quan, đơn vị PK các cấp; xử lý đúng, chính xác, kịp thời các tình huống trên không.

Từng bước bổ sung phương tiện, trang thiết bị thông tin chỉ huy, bảo đảm tác chiến cho các đơn vị. Tổ chức hiệp đồng tác chiến PK chặt chẽ ở từng khu vực và từng nhiệm vụ, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa, biên giới, SSCĐ đánh địch đột nhập đường không...

Thứ ba, tiếp tục tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện xây dựng lực lượng PKLQ, PKND có số lượng hợp lý, cơ cấu cân đối, nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị, trình độ SSCĐ; rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng PKLQ theo đúng quy định.

Thường xuyên quan tâm xây dựng cơ quan PK các cấp VMTD; chú trọng xây dựng cơ quan PK Bộ CHQS tỉnh vững mạnh, tăng cường bồi dưỡng trợ lý kiêm nhiệm PK cơ quan quân sự cấp huyện để có đủ khả năng thực hiện vai trò tham mưu nòng cốt về công tác PK trong khu vực phòng thủ.

Bên cạnh đó, sẽ chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng quy định, bảo đảm chất lượng; thường xuyên rà soát, kiểm tra tổ chức biên chế; giao chỉ tiêu, chỉ đạo quy hoạch khu vực động viên cho từng đơn vị một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, huy động khi có yêu cầu; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kết hợp giữa động viên tuyển quân hằng năm với tạo nguồn lực lượng PK/dự bị động viên trên từng khu vực.

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng PK/dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, cân đối trên từng khu vực, đủ thành phần phù hợp với điều kiện tác chiến của từng địa phương, vùng, miền...

Một điều quan trọng nữa, Cục PKLQ sẽ không ngừng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất bổ sung, khôi phục đồng bộ VKTBKT cho lực lượng PKLQ, PKND.

Trước mắt, tập trung bảo đảm đồng bộ đủ xe, pháo, khí tài cho các lữ đoàn PK làm nhiệm vụ SSCĐ; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các loại VKTBKT hiện có; nghiên cứu, cải tiến để từng bước đáp ứng được yêu cầu chiến đấu.

Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, lực lượng PKLQ, PKND bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc"; coi trọng huấn luyện đồng bộ cả cơ quan, đơn vị và huấn luyện chuyên sâu binh chủng, sát với tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng đơn vị, phù hợp với sự phát triển nghệ thuật quân sự và truyền thống quân sự Việt Nam; tập trung xây dựng lực lượng PKLQ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao của địch.

Trên cơ sở đó, xây dựng ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Xây dựng lực lượng PKLQ, PKND là một khối vững chắc về cả tư tưởng và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại