Sắp có hướng dẫn mới về lương đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp 1 lần

T.Ngôn |

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc.

Theo đó, hướng dẫn mới về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần. Cụ thể như sau:

- Khi tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần mà có thời gian đóng BHXH trước ngày 1-10-2004 theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH của thời gian này được chuyển đổi theo chế độ tiền lương tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.

Riêng đối với người lao động (NLĐ) có thời gian làm việc trong các doanh nghiệp đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 1-1-2016 trở đi thì tiền lương tháng đóng BHXH trước ngày 1-102004 nêu trên được chuyển đổi theo tiền lương quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP ".

- Trường hợp NLĐ có thời gian công tác trước ngày 1-1-1995 được tính là thời gian đã đóng BHXH nhưng thời gian đó NLĐ không được hưởng tiền lương (được trả thù lao bằng công điểm hoặc lương thực như giáo viên mầm non, chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã,..) thì tiền lương tháng đóng BHXH của thời gian này làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng BHXH (hệ số 1,0).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại