Khám phá đội tàu chiến châu Âu của Hải quân Malaysia

Ly Vy |

(Soha.vn) - Giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, Hải quân Malaysia được đầu tư trang bị nhiều loại tàu chiến do châu Âu sản xuất.

Hiện nay tàu chiến mạnh nhất trong biên chế Hải quân Malaysia là 2 tàu khinh hạm lớp Lekiu (Trong ảnh là khinh hạm KD Jebat lớp Lekiu).

Hiện nay, tàu chiến mạnh nhất trong biên chế Hải quân Malaysia là 2 tàu khinh hạm lớp Lekiu mua của Anh. Tàu lớp Lekiu có chiều dài 106m, rộng 12,75m, lượng giãn nước 2.270 tấn, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ (Trong ảnh là khinh hạm KD Jebat lớp Lekiu).

Vũ khí trang bị trên tàu lớp Lekiu gồm có: 1 pháo hạm Bofors cỡ nòng 57mm, 2 pháo MSI-Defence cỡ nòng 30mm, 2x4 tên lửa chống hạm Exocet Block 2, 16 tên lửa phòng không Sea Woft, 2x3 ống phóng ngư lôi B515. Ngoài ra tàu còn có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng Super Lynx (Trong ảnh là khinh hạm KD Lekiu).

Vũ khí trang bị trên tàu lớp Lekiu gồm có: 1 pháo hạm Bofors cỡ nòng 57mm, 2 pháo MSI-Defence cỡ nòng 30mm, 2x4 tên lửa chống hạm Exocet Block 2, 16 tên lửa phòng không Sea Woft, 2x3 ống phóng ngư lôi B515. Ngoài ra, tàu còn có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng Super Lynx (Trong ảnh là khinh hạm KD Lekiu).

Vừa qua, Malaysia đã ký hợp đồng đóng 6 tàu khinh hạm lớp Gowind và trong tương lai đây sẽ là các tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Malaysia. Tàu khinh hạm lớp Gowind có chiều dài 111m, rộng 16m, lượng giãn nước 3.000t, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ.

Vừa qua, Malaysia đã ký hợp đồng đóng 6 tàu khinh hạm lớp Gowind của Pháp và trong tương lai đây sẽ là các tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Malaysia. Tàu khinh hạm lớp Gowind có chiều dài 111m, rộng 16m, lượng giãn nước 3.000 tấn, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ.

Vũ khí trang bị trên khinh hạm lớp Gowind bao gồm: 1 pháo hạm Bofors cỡ nòng 57mm, 2 pháo MSI-Defence cỡ nòng 30mm, 2x4 tên lửa chống hạm Exocet Block 3, 16 tên lửa phòng không MICA, 2x3 ống phóng ngư lôi. Ngoài ra tàu còn có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng. Dự kiến Hải quân Malaysia sẽ tiếp nhận khinh hạm lớp Gowind đầu tiên vào năm 2018.

Vũ khí trang bị trên khinh hạm lớp Gowind bao gồm: 1 pháo hạm Bofors cỡ nòng 57mm, 2 pháo MSI-Defence cỡ nòng 30mm, 2x4 tên lửa chống hạm Exocet Block 3, 16 tên lửa phòng không MICA, 2x3 ống phóng ngư lôi. Ngoài ra, tàu còn có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng. Dự kiến Hải quân Malaysia sẽ tiếp nhận khinh hạm lớp Gowind đầu tiên vào năm 2018.

Về đội tàu hộ tống. Hiện nay Hải quân Malaysia có 2 tàu hộ tống lớp Kasturi. Tàu hộ tống lớp Kasturi có chiều dài 97,3m, rộng 3,5m, lượng giãn nước 1.900t, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ (Trong ảnh là tàu KD Kasturi).

Về đội tàu hộ tống. Hiện nay Hải quân Malaysia có 2 tàu hộ tống lớp Kasturi do Đức sản xuất. Tàu hộ tống lớp Kasturi có chiều dài 97,3m, rộng 11,3m, lượng giãn nước 1.900 tấn, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ (Trong ảnh là tàu KD Kasturi).

Vũ khí trang bị trên tàu hộ tống lớp Kasturi gồm có: 1 pháo hạm cỡ nòng 100mm, 1 pháo hạm Bofors cỡ nòng 57mm, 2 pháo MSI-Defence cỡ nòng 30mm, 2x4 tên lửa chống hạm Exocet Block 2, 2x3 ống phóng ngư lôi B515. Tàu có sàn đáp (không có nhà chứa) cho trực thăng Super Lynx.

Vũ khí trang bị trên tàu hộ tống lớp Kasturi gồm có: 1 pháo hạm cỡ nòng 100mm, 1 pháo hạm Bofors cỡ nòng 57mm, 2 pháo MSI-Defence cỡ nòng 30mm, 2x4 tên lửa chống hạm Exocet Block 2, 2x3 ống phóng ngư lôi B515. Tàu có sàn đáp (không có nhà chứa) cho trực thăng Super Lynx (Trong ảnh là tàu KD Lekir).

Tàu hộ tống lớp Laksamana, đây vốn là các tàu hộ tống lớp Assad được Hải quân Iraq đặt mua từ Italia nhưng sau đó không được chuyển giao do phía Iraq xâm lượng Kuwait, Hải quân Malaysia mua lại 4 tàu này vào năm 1995. Tàu lớp Laksamana có chiều dài 62,3m, rộng 9,3m, lượng giãn nước 675t, tốc độ tối đa 36 hải lý/giờ (Trong ảnh là tàu KD Laksamana Muhammad Amin).

Tàu hộ tống lớp Laksamana, đây vốn là các tàu hộ tống lớp Assad được Hải quân Iraq đặt mua từ Italia nhưng sau đó không được chuyển giao do phía Iraq xâm lược Kuwait. Hải quân Malaysia mua lại 4 tàu này vào năm 1995. Tàu lớp Laksamana có chiều dài 62,3m, rộng 9,3m, lượng giãn nước 675 tấn, tốc độ tối đa 36 hải lý/giờ (Trong ảnh là tàu KD Laksamana Muhammad Amin).

Vũ khí trang bị trên tàu hộ tống lớp Laksamana gồm có: 1 pháo hạm OTO cỡ nòng 76mm, 1 pháo phòng không 2 nòng cỡ 40mm, 6 tên lửa chống hạm Otomat Mk 2, 12 tên lửa phòng không Aspide, 2x3 ống phóng ngư lôi cỡ 324mm (Trong ảnh là tàu KD Laksamana Hang Nadim).

Vũ khí trang bị trên tàu hộ tống lớp Laksamana gồm có: 1 pháo hạm OTO cỡ nòng 76mm, 1 pháo phòng không 2 nòng cỡ 40mm, 6 tên lửa chống hạm Otomat Mk 2, 12 tên lửa phòng không Aspide, 2x3 ống phóng ngư lôi cỡ 324mm (Trong ảnh là tàu KD Laksamana Hang Nadim).

Tàu tên lửa cao tốc lớp Perdana, đây vốn là các tàu tên lửa cao tốc lớp Combattante II 4AL của Pháp bán cho Malaysia.
Tàu tên lửa cao tốc lớp Perdana. Đây vốn là các tàu tên lửa cao tốc lớp Combattante II 4AL của Pháp bán cho Malaysia. Hiện nay Hải quân Malaysia đang có 4 tàu lớp Perdana.
Tàu tên lửa cao tốc lớp Perdana có lượng giãn nước 234t, tốc độ tối đa 36,5 hải lý/giờ. Vũ khí trang bị trên tàu có 1 pháo Bofors cỡ nòng 57mm, 1 pháo Bofors cỡ nòng 40mm, 2 tên lửa chống hạm MM-38 Exocet (Malaysia dự định thay thế bằng các tên lửa MM-40 Exocet mới).
Tàu tên lửa cao tốc lớp Perdana có lượng giãn nước 234 tấn, tốc độ tối đa 36,5 hải lý/giờ. Vũ khí trang bị trên tàu có 1 pháo Bofors cỡ nòng 57mm, 1 pháo Bofors cỡ nòng 40mm, 2 tên lửa chống hạm MM-38 Exocet (Malaysia dự định thay thế bằng các tên lửa MM-40 Exocet mới).
Tàu tên lửa cao tốc lớp Handalan, đây vốn là các tàu tên lửa lớp Spica-M được Thuỵ Điển bán cho Malaysia. Hiện nay Hải quân Malaysia đang có 4 tàu lớp Handalan.
Tàu tên lửa cao tốc lớp Handalan, đây vốn là các tàu tên lửa lớp Spica-M được Thuỵ Điển bán cho Malaysia. Hiện nay Hải quân Malaysia đang có 4 tàu lớp Handalan.
Tàu tên lửa cao tốc lớp Handalan có lượng giãn nước 240 tấn, tốc độ tối đa 37,5 hải lý/giờ. Vũ khí trang bị trên tàu có 1 pháo Bofors cỡ nòng 57mm, 1 pháo Bofors cỡ nòng 40mm, 4 tên lửa chống hạm MM-38 Exocet (Malaysia dự định thay thế bằng các tên lửa MM-40 Exocet mới).
Tàu tuần tra xa bờ lớp Kedah. Đây là các tàu tuần tra được Malaysia đặt đóng dựa trên lớp tàu MEKO 100 của Đức và đây cũng là các tàu tuần tra hiện đại nhất của Hải quân Malaysia. Trong tổng số 6 tàu thì có 4 tàu được đóng tại Malaysia.

Trong ảnh là tàu tuần tra xa bờ lớp Kedah. Đây là một dự án hợp tác chế tạo giữa Đức và Malaysia. Tàu Kedah được Malaysia đặt đóng dựa trên lớp tàu MEKO 100 của Đức và là các tàu tuần tra hiện đại nhất của Hải quân Malaysia. Trong tổng số 6 tàu, có 4 tàu được đóng tại Malaysia.

Tàu tuần tra xa bờ lớp Kedah có chiều dài 91,1m, rộng 12,85m, lượng giãn nước 1.850t, tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ. Vũ khí trang bị trên tàu gồm có: 1 pháo hạm OTO Melara 76mm, 1 pháo hạm OTO Melara 30mm, 2 súng máy 12,7mm, sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng Super Lynx 300.
Tàu tuần tra xa bờ lớp Kedah có chiều dài 91,1m, rộng 12,85m, lượng giãn nước 1.850 tấn, tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ. Vũ khí trang bị trên tàu gồm có: 1 pháo hạm OTO Melara 76mm, 1 pháo hạm OTO Melara 30mm, 2 súng máy 12,7mm, sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng Super Lynx 300.
Về tàu đổ bộ, trước đây Hải quân Malaysia có 1 tàu đổ bộ tăng (LST) lớp Newport mang tên KD Sri Inderapura được Mỹ chuyển giao vào ngày 16-12-1994.
Về tàu đổ bộ, trước đây Hải quân Malaysia có 1 tàu đổ bộ tăng (LST) lớp Newport mang tên KD Sri Inderapura được Mỹ chuyển giao vào ngày 16-12-1994.
Tàu đổ bộ KD Sri Inderapura có lượng giãn nước đầy tải lên đến 8.792t và chở được 360 lính đổ bộ. Nhưng trong suốt thời gian phục vụ Hải quân Malaysia thì tàu KD Sri Inderapura đã bị cháy 2 lần vào ngày 16-12-2002 và lần cháy vào ngày 8-10-2009 đã phá huỷ gần như toàn bộ con tàu và Hải quân Malaysia đã loại biên con tàu vào ngày 21-1-2010. Hiện nay Hải quân Malaysia không có bất kỳ tàu đổ bộ cỡ lớn nào.

Tàu đổ bộ KD Sri Inderapura có lượng giãn nước đầy tải lên đến 8.792 tấn và chở được 360 lính đổ bộ. Nhưng trong suốt thời gian phục vụ Hải quân Malaysia, tàu KD Sri Inderapura đã bị cháy 2 lần vào ngày 16-12-2002 và vào ngày 8-10-2009. Hai vụ cháy đã phá huỷ gần như toàn bộ con tàu. Hải quân Malaysia buộc phải loại khỏi biên chế tàu Inderapura vào ngày 21-1-2010. Hiện nay, Hải quân Malaysia không có bất kỳ tàu đổ bộ cỡ lớn nào.

Hiện nay Hải quân Malaysia có 2 tàu ngầm lớp Perdana Menteri vốn là tàu ngầm lớp Scorpène đặt mua của Pháp.
Về tàu ngầm, Hải quân Malaysia có 2 tàu ngầm lớp Perdana Menteri vốn là tàu ngầm lớp Scorpène đặt mua của Pháp.
Tàu ngầm lớp Perdana Menteri của Hải quân Malaysia có lượng giãn nước đầy tải 1.711t, tàu có tốc độ tối đa khi lặn là 20,5 hải lý/giờ. Trên tàu có 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm có thể phóng được tên lửa chống hạm SM-39 Exocet.

Tàu ngầm lớp Perdana Menteri có lượng giãn nước đầy tải 1.711 tấn, tàu có tốc độ tối đa khi lặn là 20,5 hải lý/giờ. Trên tàu có 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm có thể phóng được tên lửa chống hạm SM-39 Exocet.

 

 

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
  Công ty Cổ phần VCCorp

  © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

  Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
  Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Email: btv@soha.vn
  Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
  Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
  Điện thoại: 024 7309 5555

  Liên hệ quảng cáo:
  Hotline: 0942.86.11.33
  Email: giaitrixahoi@admicro.vn
  Hỗ trợ & CSKH:
  Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
  số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  Tel: (84 24) 7307 7979
  Fax: (84 24) 7307 7980
  Chính sách bảo mật

  Chat với tư vấn viên