3 nhiệm vụ quan trọng cần làm ngay sau Ngày bầu cử

Bảo Nhi/VOV.VN |
3 nhiệm vụ quan trọng cần làm ngay sau Ngày bầu cử
3 nhiệm vụ quan trọng cần làm ngay sau Ngày bầu cử

Công bố kết quả bầu cử, xác nhận tư cách người trúng cử và báo cáo tổng kết cuộc bầu cử là 3 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cần thực hiện ngay sau Ngày bầu cử.

theo VOV