Thành phố Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự

Nguyễn Hoàn |

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự. Trong đó, điều động, bổ nhiệm ông Đào Trọng Đức - Bí thư quận Ngô Quyền giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; ông Lê Trí Vũ, Phó ban Quản lý khu kinh tế, giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Ông Phạm Văn Hà, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thôi giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy để sắp xếp, phân công công tác khác.

Điều động và bổ nhiệm ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Điều động và bổ nhiệm ông Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

- Ông Đào Trọng Đức từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiêm Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố.

Tháng 1/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng điều động ông Đào Trọng Đức giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Quyền, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 8/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chuẩn y chức vụ Bí thư Quận ủy Ngô Quyền đối với ông Đào Trọng Đức, Phó Bí Thường trực thư Quận ủy Ngô Quyền.

Tháng 7/2020, tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ngô Quyền khóa XXIII đã tín nhiệm, bầu ông Đào Trọng Đức tiếp tục giữ chức Bí thư quận Ngô Quyền nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Lê Trí Vũ từng giữ chức vụ: Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố; Ủy viên Thành ủy khóa XV, Phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng.

theo Tiền Phong