Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người

ĐỨC 2 XÍCH |

Rất sinh động và... đẹp!

Pareidolia là một loại bệnh khiến bạn nhìn đâu cũng thấy... mặt người. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn bị mắc Pareidolia khi xem những ngôi nhà dưới đây, thực sự đúng là có những kiến trúc sư rất vui tính và sáng tạo!

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 1.

Buồn ngủ quá má ơi!

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 2.

Ùi, em nhà bên xinh gớm nhỉ?

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 3.

Mũi gì to quá cả nửa mặt!

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 4.

Nắng chói lóa cả mắt, nhăn cả răng!

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 5.

Trông như cú vọ!

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 6.

Hả, cái gì cơ?

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 7.

Ùi, em kia xinh chưa kìa!

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 8.

Ù uây!

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 9.

Thật á? Làm sao có thể có chuyện đó được?

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 10.

Tóc che hết cả mắt...

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 11.

Chuyện một người đã đi ngang... mồm tôi.

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 12.

Nháy mắt với em yêu cái!

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 13.

Hmm, tôi hơi bối rối...

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 14.

Ông này mắt hơi bé so với tổng thể nhỉ?

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 15.

Ú ù!

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 16.

Ôi trời ơi, bạn làm tôi ngạc nhiên quá đi mất!

Tuyển tập những ngôi nhà sở hữu biểu cảm còn đặc sắc và sống động hơn cả loài người - Ảnh 17.

Một nụ cười luôn hé, trái đất vẫn quay!

theo TRÍ THỨC TRẺ