Hướng dẫn mới nhất khi làm thẻ căn cước công dân

An Nhi |

Hướng dẫn mới nhất khi làm thẻ căn cước công dân
Hướng dẫn mới nhất khi làm thẻ căn cước công dân

Trong thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân mới nhất, không cắt góc CMND cũ khi chờ chuyển sang Căn cước công dân.

Hướng dẫn mới nhất khi làm thẻ căn cước công dân - Ảnh 1.

theo VOV