Kiểm tra cán bộ được bổ nhiệm lãnh đạo khi chưa được tuyển dụng

P.V |

Từ một cán bộ hợp đồng, không qua quy trình tuyển dụng công chức nhà nước, ông Xôm Vân được bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Về vụ việc này, UBND huyện Hướng Hóa đã phát văn bản đề nghị sở Nội vụ tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Theo công văn của UBND huyện Hướng Hóa, việc ông Xôm Vân được bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện khi chưa có quyết định tuyển dụng công chức là có thật.

Cụ thể, thời điểm tháng 3.2014, ông Xôm Vân đang là nhân viên hợp đồng tại Phòng Kinh tế UBND huyện Hướng Hóa được điều vào UBND xã Hướng Việt giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2004-2009.

Đến tháng 6.2008, từ quyết định của Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, ông Xôm Vân được điều động ra UBND huyện, và giữ chức Phó trưởng Phòng Công thương huyện Hướng Hóa.

3 tháng sau đó, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị lại có quyết định điều động ông Xôm Vân “đến công tác tại Phòng Công thương huyện Hướng Hóa từ ngày 20.9.2008”.

Ông Xôm Vân giữ chức Phó phòng, đến 2016 thì lên chức Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hướng Hóa cho đến nay.

"Quá trình sử dụng và bố trí công tác cán bộ của ông Xôm Vân dư luận báo chí đang phản ánh về bổ nhiệm lãnh đạo khi chưa có quyết định tuyển dụng công chức.

Để có cơ sở đánh giá, quy hoạch, sử dụng cán bộ, cũng như bảo vệ quyền lợi cho người dân tộc thiểu số, UBND huyện kính đề nghị Sở Nội vụ cho ý kiến chỉ đạo" - công văn đề ngày 12.7.2019 của UBND huyện Hướng Hóa viết.

Ngày 19.7, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin rằng UBND huyện Hướng Hóa có phát công văn về trường hợp bổ nhiệm cán bộ đối với ông Xôm Vân; và cho biết vụ việc đang trong quá trình xử lý.

theo Lao Động