Hé lộ về hoạt động kinh doanh của Diêm Thống Nhất - thương hiệu "vang bóng một thời"

Pha Lê |

Diêm Thống Nhất một doanh nghiệp có tuổi đời trên 60 năm với sản phẩm làm nên tên tuổi là những bao diêm giá rẻ.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất cho thấy, trong năm qua, doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần 118,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 2,7 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Diêm Thống Nhất đạt doanh thu tăng, và là năm có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp này. Tính đến cuối năm 2018, tổng giá trị tài sản của Diêm Thống Nhất là 66,8 tỷ đồng.

Là một doanh nghiệp có tuổi đời trên 60 năm, xuất thân từ doanh nghiệp nhà nước với sản phẩm làm nên tên tuổi là những bao diêm. Tuy nhiên, từ những năm 2013, doanh thu diêm của Diêm Thống Nhất liên tục sụt giảm khi ngày càng ít được sử dụng.

Từ năm 2013 – 2016, Diêm Thống Nhất có chuỗi 4 năm liên tiếp sụt giảm lợi nhuận, từ mức 3,77 tỷ đồng đạt được năm 2012 xuống còn 1,9 tỷ đồng.

Để khắc phục và thoát khỏi tình trạng khó khăn, Diêm Thống Nhất đã phát triển thêm mảng bật lửa và đã thu về nhiều kết quả ấn tượng.

Từ năm 2014, Diêm Thống Nhất ra mắt sản phẩm bật lửa Thống Nhất và sản lượng tiêu thụ ngay năm đầu tiên đạt 1,65 triệu chiếc. Liên tục 2 năm 2015 và 2016 doanh số tăng theo cấp số nhân, đạt lần lượt 5,2 triệu chiếc và 8,5 triệu chiếc. Năm 2017, Diêm Thống Nhất bán khoảng 10 triệu bật lửa.