Từng giàu gấp 12 lần Trung Quốc, tại sao Venezuela chìm xuống "vực sâu tuyệt vọng"?

Tất Đạt - Design: Đỗ Linh |

Từng giàu gấp 12 lần Trung Quốc, tại sao Venezuela chìm xuống "vực sâu tuyệt vọng"?
Từng giàu gấp 12 lần Trung Quốc, tại sao Venezuela chìm xuống "vực sâu tuyệt vọng"?
Ảnh minh họa: Alamy