Đừng tưởng bạn biết: Vì sao các dòng sông đều chảy ngoằn ngoèo?

Cẩm Mai |

Cảnh quan dòng sông chảy uốn lượn đã quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng vì sao dòng sông không chảy thẳng?

Video sau đây sẽ giải thích vì sao không dòng sông nào chảy thẳng.

Vì sao các dòng sông đều chảy ngoằn ngoèo?

Nguồn video và ảnh: Seeker