Thú vị với hòn đảo nhân tạo "biết di chuyển" tại Peru

MYY |

Hầu hết các hòn đảo đều được thiên nhiên tạo nên bởi đá sỏi và không thể di chuyển. Nhưng “hòn đảo” này lại có thể...

Thú vị với hòn đảo nhân tạo biết di chuyển tại Peru - Ảnh 1.

Thú vị với hòn đảo nhân tạo biết di chuyển tại Peru - Ảnh 2.

Thú vị với hòn đảo nhân tạo biết di chuyển tại Peru - Ảnh 3.

Thú vị với hòn đảo nhân tạo biết di chuyển tại Peru - Ảnh 4.

Thú vị với hòn đảo nhân tạo biết di chuyển tại Peru - Ảnh 5.

Thú vị với hòn đảo nhân tạo biết di chuyển tại Peru - Ảnh 6.

theo Trí Thức Trẻ