Gần 3.000 đại biểu vỗ tay "rền vang như sấm" khi dự thảo sửa đổi hiến pháp TQ được thông qua

Thủy Thu - Hà Linh |

Gần 3.000 đại biểu vỗ tay "rền vang như sấm" khi dự thảo sửa đổi hiến pháp TQ được thông qua
Gần 3.000 đại biểu vỗ tay "rền vang như sấm" khi dự thảo sửa đổi hiến pháp TQ được thông qua

Dự thảo sửa đổi hiến pháp Trung Quốc được thông qua chiều 11/3, đồng nghĩa việc ông Tập Cận Bình có khả năng giữ chức Chủ tịch sau năm 2023, thậm chí trọn đời.

Hội trường "rền vang như sấm", ông Tập Cận Bình mỉm cười khi hiến pháp sửa đổi được thông qua