Tìm điểm "sai sai": Trò chơi trẻ con nhưng người lớn làm cũng chưa đúng

Cẩm Mai |

Tìm điểm "sai sai": Trò chơi trẻ con nhưng người lớn làm cũng chưa đúng
Tìm điểm "sai sai": Trò chơi trẻ con nhưng người lớn làm cũng chưa đúng
Ảnh cắt từ video.

Mời các bạn xem video dưới đây. Phát hiện chi tiết sai trong 10 hình ảnh.

Bạn chỉ có 10 giây để phát hiện chi tiết sai trong mỗi hình ảnh. Dạng câu đố này đòi hỏi người chơi vừa tinh mắt vằ thông minh, suy luận logic thực tế.

Xem video:

Thử IQ bằng cách phát hiện chi tiết sai trong 10 hình ảnh.

Nguồn video và ảnh: Mr Puzz

theo Helino