Người thợ mộc và cái cây rắc rối trước nhà: Câu chuyện về cách ứng xử với khó khăn ở đời

Lâm Anh |

Người thợ mộc và cái cây rắc rối trước nhà: Câu chuyện về cách ứng xử với khó khăn ở đời
Người thợ mộc và cái cây rắc rối trước nhà: Câu chuyện về cách ứng xử với khó khăn ở đời

Rắc rối của ngày hôm qua sẽ không cơ hội tái diễn nếu như chúng ta biết cân bằng cảm xúc và rộng lượng với chính mình.

Đừng để khó khăn bám riết lấy mình và ảnh hưởng đến những người xung quanh.

theo Trí Thức Trẻ