Trung Quốc công bố danh sách 7 Ủy viên thường vụ Bộ chính trị khóa 19

Hải Võ |

Hội nghị toàn thể lần thứ 1 của Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 sáng 25/10 đã bầu ra Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19 cùng Ban thường vụ của cơ quan này.

Hội nghị toàn thể trung ương 1 khóa 19 tổ chức sáng 25/10 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, với sự tham gia của 204 Ủy viên trung ương khóa 19, 172 Ủy viên dự khuyết trung ương khóa 19 và các Ủy viên Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương khóa 19.

Hội nghị nhất trí thông qua bầu ông Tập Cận Bình làm Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

6 thành viên khác của Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19 gồm các ông Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế, và ông Hàn Chính.

Hội nghị cũng bầu 25 thành viên Bộ chính trị trung ương ĐCSTQ khóa 19, gồm các ông Đinh Tiết Tường, Tập Cận Bình, Vương Thần, Vương Hỗ Ninh, Lưu Hạc, Hứa Kỳ Lượng, Lý Hy, Lý Cường, Lý Khắc Cường, Lý Hồng Trung, Dương Khiết Trì, Dương Hiểu Độ, Uông Dương, Trương Hựu Hiệp, Trần Hy, Trần Toàn Quốc, Trần Mẫn Nhĩ, Triệu Lạc Tế, Hồ Xuân Hoa, Lật Chiến Thư, Quách Thanh Côn, Hoàng Khôn Minh, Hàn Chính, Thái Kỳ, và bà Tôn Xuân Lan.

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng được bầu giữ chức Chủ tịch Quân ủy trung ương ĐCSTQ. Hai phó chủ tịch là các ông Hứa Kỳ Lượng, Trương Hựu Hiệp.

Ông Triệu Lạc Tế được chọn giữ chức Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương ĐCSTQ (CCDI), cơ quan hàng đầu phụ trách chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc.

[VIDEO] 7 Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19 ra mắt