Dinh thự các thống đốc hưởng lương cao nhất Mỹ

Hãng tin CNBC vừa công bố chùm ảnh về nhà của những thống đốc bang hưởng lương cao nhất ở Mỹ .


	Dinh thự của ông Deval Patrick - Thống đốc Massachusetts, tại Milton (Massachusetts) có diện tích 639 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1923 này có giá 1,5 triệu USD. Ông Patrick hiện đang hưởng mức lương 140.535 USD/năm.

Dinh thự của ông Deval Patrick - Thống đốc Massachusetts, tại Milton (Massachusetts) có diện tích 639 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1923 này có giá 1,5 triệu USD. Ông Patrick hiện đang hưởng mức lương 140.535 USD/năm.


	Dinh thự của ông Scott Walker - Thống đốc Wisconsin, tại Wauwatosa (Winconsin) có diện tích 200 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1924 này có giá 324.4000 USD. Ông Walker hiện đang hưởng mức lương 144.423 USD/năm.

Dinh thự của ông Scott Walker - Thống đốc Wisconsin, tại Wauwatosa (Winconsin) có diện tích 200 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1924 này có giá 324.4000 USD. Ông Walker hiện đang hưởng mức lương 144.423 USD/năm.


	Dinh thự của bà Mary Fallin - Thống đốc Oklahoma, tại Oklahoma có diện tích 216 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1968 này có giá 192.400 USD. Bà Fallin hiện đang hưởng mức lương 147.000 USD/năm.

Dinh thự của bà Mary Fallin - Thống đốc Oklahoma, tại Oklahoma có diện tích 216 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1968 này có giá 192.400 USD. Bà Fallin hiện đang hưởng mức lương 147.000 USD/năm.


	Dinh thự của ông John Kasich - Thống đốc Ohio, tại Westerville (Ohio) có diện tích 408 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1997 này có giá 717.908 USD. Ông Kasich hiện đang hưởng mức lương 148.886 USD/năm.

Dinh thự của ông John Kasich - Thống đốc Ohio, tại Westerville (Ohio) có diện tích 408 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1997 này có giá 717.908 USD. Ông Kasich hiện đang hưởng mức lương 148.886 USD/năm.


	Dinh thự của ông Dannel Malloy - Thống đốc Connecticut, tại Stamford (Connecticut) có diện tích 269 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1998 này có giá 1,48 triệu USD. Ông Malloy hiện đang hưởng mức lương 150.000 USD/năm.

Dinh thự của ông Dannel Malloy - Thống đốc Connecticut, tại Stamford (Connecticut) có diện tích 269 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1998 này có giá 1,48 triệu USD. Ông Malloy hiện đang hưởng mức lương 150.000 USD/năm.


	Dinh thự của ông Steve Beshear - Thống đốc Kentucky, tại Lexington (Kentucky) có diện tích 343 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1994 này có giá 574.121 USD. Ông Beshear hiện đang hưởng mức lương 151.643 USD/năm.

	 

Dinh thự của ông Steve Beshear - Thống đốc Kentucky, tại Lexington (Kentucky) có diện tích 343 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1994 này có giá 574.121 USD. Ông Beshear hiện đang hưởng mức lương 151.643 USD/năm.

 


	Dinh thự của ông Jack Markell - Thống đốc Delaware, tại Wilmington (Delaware) có diện tích 371 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1955 này có giá 864.160 USD. Ông Markell hiện đang hưởng mức lương 171.000 USD/năm.

Dinh thự của ông Jack Markell - Thống đốc Delaware, tại Wilmington (Delaware) có diện tích 371 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1955 này có giá 864.160 USD. Ông Markell hiện đang hưởng mức lương 171.000 USD/năm.


	Dinh thự của ông Jerry Brown - Thống đốc California, tại Oakland (California) có diện tích 385 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 2006 này có giá 1.673.496 USD. Ông Brown hiện đang hưởng mức lương 173.981 USD/năm.

Dinh thự của ông Jerry Brown - Thống đốc California, tại Oakland (California) có diện tích 385 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 2006 này có giá 1.673.496 USD. Ông Brown hiện đang hưởng mức lương 173.981 USD/năm.


	Dinh thự của ông Chris Christie - Thống đốc New Jersey, tại Mendham (New Jersey) có diện tích 648 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1959 này có giá 1,98 triệu USD. Ông Christie hiện đang hưởng mức lương 175.000 USD/năm.

Dinh thự của ông Chris Christie - Thống đốc New Jersey, tại Mendham (New Jersey) có diện tích 648 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1959 này có giá 1,98 triệu USD. Ông Christie hiện đang hưởng mức lương 175.000 USD/năm.

10. Bob McDonnell - Thống đốc Virginia

undefined

Dinh thự của ông Bob McDonnell - Thống đốc Virginia, tại Glen Allen (Virginia) có diện tích 368 m2. Theo ước tính, dinh thự được xây dựng từ năm 1997 này có giá 723.795 USD. Ông McDonnell hiện đang hưởng mức lương 175.000 USD/năm.

 

 

theo VnEconomy