Mức trợ cấp cho người tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024

Duy Anh |

Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ trong năm 2024 sẽ được hưởng một số chế độ theo quy định.

Căn cứ Điều 7, Nghị định số 27/2016/NĐ-CP, ngoài chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần được hưởng theo quy định của pháp luật về BHXH, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần và trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, cụ thể như sau:

Mức trợ cấp xuất ngũ một lần

Cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội (đủ 12 tháng) được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở.

Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau:

- Dưới 1 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ;

- Từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng: Trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương cơ sở;

- Từ trên 6 tháng trở lên đến 12 tháng: Trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở.

Lương cơ sở hiện nay là: 1.800.000 đồng/tháng.

Như vậy, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ 2 năm (24 tháng) thì sau khi xuất ngũ sẽ nhận được tiền trợ cấp xuất ngũ một lần là: 2 x 2 x 1.800.000 = 7.200.000 đồng.

Trợ cấp tạo việc làm

Theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP, hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 6 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.

Như vậy, theo mức lương cơ sở hiện nay, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được nhận 1.800.000 x 6 = 10.800.000 đồng.

Bên cạnh đó:

- Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng;

- Trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

- Ngoài các khoản nêu trên, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ với mức chi 50.000 đồng/người, được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại