Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thái độ bất ngờ về công tác dân số

00:00 GMT+7 - Thứ ba, 05.11.2013

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thái độ bất ngờ về công tác dân số

(Soha.vn) - "Tôi nhận nhiệm vụ và tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả việc phụ trách công tác sinh đẻ có kế hoạch… cũng là nhiệm vụ…", Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói.

Xem thêm