Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm đăng nhập
DowJones 15,334.59 -66.79 0.44
Crude Oil 103.36 +0.23 0.22
Gold 1,325.50 +9.20 0.69

Bill Gates đáp lại lời thách đố tắm nước đá của Mark Zuckerberg cực kỳ công phu

0943.113.999