Phó Chủ tịch QH: Nhân sự để bầu Chủ tịch QH đã chuẩn bị chu tất

Hoàng Đan |

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết, việc chuẩn bị nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội mới vào ngày 30/3 tới đã được các cơ quan chuẩn bị chu tất, đầy đủ.

Theo chương trình ngày 30/3 tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội và bầu lại chức danh này.

Bên lề kỳ họp, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu về vấn đề này.

PV: Thưa Phó Chủ tịch, mấy ngày nữa Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội mới. Cho đến hiện nay, công tác chuẩn bị đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện như thế nào?

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu: Trong chương trình dự kiến làm việc của Quốc hội đã nêu rõ và bắt đầu từ 30/3 sẽ làm các thủ tục về nhân sự. Việc chuẩn bị này đã chu tất hết cả.

Các báo cáo về nhân sự thì vào chiều 28/3, Thường vụ Quốc hội sẽ họp cho ý kiến để 30/3 trình ra theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng còn các cơ quan tham mưu đã chuẩn bị đầy đủ.

PV: Theo thủ tục quy định như thế, vậy có phải với mỗi một nhân sự miễn nhiệm, bầu mới, Thường vụ Quốc hội sẽ phải họp để bàn không, thưa ông?

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu: Không, bây giờ Thường vụ họp chung cho tất cả còn theo quy trình thì có những việc thường vụ phải họp.

Ví dụ như sau khi các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận rồi có vấn đề gì thì Thường vụ phải cho ý kiến để chuẩn bị báo cáo của Thường vụ ra trước Quốc hội để xin ý kiến các vị ĐBQH.

Đây là quy trình theo nội quy kỳ họp và theo quy định của pháp luật. Rất là thận trọng, rất là kỹ.

PV: Thưa ông, cho đến thời điểm hiện tại, đã có cơ quan nào như Chủ tịch nước hay Chính phủ đã trình phương án miễn nhiệm các chức danh chưa?

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu: Có, cái đấy là có rồi và trong luật đã quy định hết cả rồi.

Cơ quan nào có quyền đề nghị với quốc hội bầu vị trí như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội thì cơ quan đó có trách nhiệm trình tờ trình ra trước Quốc hội miễn nhiệm đối với chức danh đó. Và mọi cái đều làm theo trình tự của pháp luật quy định.

PV: Thưa Phó Chủ tịch, ngoài phương án được Ban chấp hành TƯ Đảng giới thiệu 3 chức danh chủ chốt thì còn cơ quan nào có quyền được giới thiệu không?

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu: Theo luật chỉ đại biểu QH. Nếu ĐBQH nào tự ứng cử hoặc đề cử 1 nhân sự nào đó thì sẽ đưa ra QH để thảo luận và quyết định đưa ra danh sách ai vào.

Còn người được đề cử hoặc ứng cử xin rút thì theo Luật cho họ rút. Có quy định hết cả. Chiều nay Thường vụ sẽ họp bàn về vấn đề này và việc điều chỉnh cơ cấu lần 2 của Hiệp thương bầu cử Quốc hội khóa tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại