Vinh dự, tự hào là "Bộ đội Cụ Hồ" thực hiện nhiệm vụ ở Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng

Đại tá CAO ĐÌNH KIẾM, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng |

Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Đoàn 969, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng.

Nhận thức rõ trách nhiệm chính trị đặc biệt cùng với lòng tôn kính Bác sâu sắc, Đảng ủy Đoàn luôn nỗ lực có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, làm cho phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" của người chiến sĩ bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng.

Trải qua 47 năm giữ gìn thi hài Bác, 41 năm mở cửa Lăng, Bộ đội bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng giữ vững và phát huy làm lan tỏa hình ảnh, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" bên Lăng Bác và xây dựng nên truyền thống "Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo".

Có được kết quả đó, là do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng luôn nhận thức sâu sắc niềm vinh dự, tự hào được làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt - giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh - nên đã có nhiều nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" luôn tỏa sáng trong mỗi con người nơi đây.

Thứ nhất, luôn xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thường vụ, Đảng ủy Đoàn 969 và cấp ủy các cấp đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng vững mạnh. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; tình hình tư tưởng chính trị trong Đơn vị ngày càng được củng cố, tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước mới.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên đã thể hiện rõ lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" - Người chiến sĩ cận vệ bên Lăng Bác ngày càng được tỏa sáng.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Yêu cầu đặt ra là, để giữ gìn, bảo quản lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh thì những người được thực thi nhiệm vụ phải am hiểu sâu sắc về thân thế, sự nghiệp của Người; từ đó, tin tưởng và làm theo Bác với cả tình cảm, trách nhiệm và niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Vì thế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên học tập những bài nói, bài viết, câu chuyện kể,… về thân thế, sự nghiệp Bác Hồ; tổ chức trao đổi, tọa đàm, diễn đàn, định hướng tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ cho các đối tượng.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên tham quan di tích lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống, về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để họ cập nhật kiến thức thực tiễn, hiểu sâu hơn về Bác và yêu quý Người hơn.

Bộ Tư lệnh còn duy trì hoạt động của Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng và hệ thống truyền thanh, truyền hình đề cập về thân thế, sự nghiệp của Người; xây dựng phim tư liệu, xuất bản sách, các ấn phẩm văn hóa; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình tuyên truyền về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trên các phương tiện thông tin đại chúng1.

Qua đó, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và nhân dân đối với Bác ngày càng sâu sắc hơn, thúc đẩy mọi người nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, quán triệt sâu sắc quan điểm độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo; vượt qua mọi khó khăn, vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

Để giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác y tế luôn được cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm cách, tỉ mỉ, thận trọng, chính xác, đúng quy trình kỹ thuật, không để xảy ra sai sót.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa công tác y tế và công tác kỹ thuật trong việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ, cải tiến trang thiết bị trong nhiệm vụ làm thuốc, pha chế dung dịch; bảo đảm thi hài Bác luôn giữ ở trạng thái tốt nhất.

Nhiều đề tài nghiên cứu và các sáng kiến đã góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho nhiệm vụ trước mắt và cơ bản lâu dài2.

Giữ vững và tăng cường mối quan hệ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Mát-xcơ-va; tích cực, chủ động mở rộng hợp tác với các nhà khoa học, các cơ sở khoa học trong và ngoài nước thực hiện các nội dung nghiên cứu khoa học trong Đề án 2341; triển khai thực hiện Chương trình nhiệm vụ y tế đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng, đầu tư cơ sở vật chất xây dựng Viện 69 trở thành viện nghiên cứu chuyên ngành, chính quy, khoa học, hiện đại.

Đây là những cơ sở quan trọng, khẳng định khả năng từng bước vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài thi hài Bác.

Công tác bảo đảm kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ về số lượng, chất lượng, sự đồng bộ của hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng và các công trình có liên quan; chấp hành nghiêm quy chế, quy trình, tổ chức vận hành an toàn và khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật, bảo đảm theo yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ tư, tập trung đầu tư nâng cao trình độ bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng thực hiện điều lệnh nghi lễ và công tác đón tiếp, tuyên truyền.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh luôn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối lễ viếng Bác, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Lăng, Khu Di tích K9; đặc biệt là lễ viếng cấp nhà nước, lễ viếng của các nguyên thủ quốc gia; các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra tại Lăng và Quảng trường Ba Đình.

Nghiên cứu, đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghi lễ, lễ chào cờ hằng ngày, lễ viếng cấp nhà nước, đón các đoàn nguyên thủ quốc gia, nâng cao chất lượng quân dung, thể lực, động tác điều lệnh cá nhân của các lực lượng làm nhiệm vụ nghi lễ tại Lăng và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đón tiếp, tuyên truyền, phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng và Khu Di tích K9 gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đón tiếp, phục vụ chu đáo nhân dân, khách quốc tế đến viếng Bác và các sinh hoạt chính trị, văn hóa ở khu vực Lăng.

Thứ năm, làm chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và cải cách hành chính quân sự.

Là đơn vị làm nhiệm vụ luôn trong môi trường cần sự nghiêm cách cao; mọi cử chỉ, hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên đều dưới sự quan sát của nhiều người, nhiều đối tượng, cả trong và ngoài nước, nên đòi hỏi đều phải chuẩn xác.

Điều đó không dễ dàng có được mà phải qua rèn luyện công phu, tỉ mỉ, nghiêm túc. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng đã tập trung tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng tốt và thường xuyên giáo dục, rèn luyện về Điều lệnh, Điều lệ, chế độ trong ngày, tuần.

Trên cơ sở đó, làm cho việc chấp hành lễ tiết tác phong có chuyển biến rõ nét, trở thành nét đẹp văn hóa trong giao tiếp, ứng xử của quân nhân.

Công tác huấn luyện luôn bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", sát với yêu cầu nhiệm vụ y tế, kỹ thuật, bảo đảm an ninh nghi lễ và đón tiếp, tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với hội thi, hội thao, thi nâng bậc.

Các phong trào "Huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm", "Toàn đơn vị hành động theo Điều lệnh", "Tuổi trẻ tiến quân vào Điều lệnh và nghi lễ",… luôn được tổ chức thực hiện chặt chẽ và đạt hiệu quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và tạo cơ sở để Bộ Tư lệnh luôn đạt "Đơn vị huấn luyện Giỏi".

Thứ sáu, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, tạo điều kiện cho họ yên tâm công tác, gắn bó với Đơn vị. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Bộ Tư lệnh luôn cố gắng thực hiện các chỉ tiêu về công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống bão lụt và bảo đảm hậu cần thường xuyên.

Trong điều kiện giá cả biến động, Đơn vị đã chủ động khai thác tạo nguồn, phát huy thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống của bộ đội. Hệ thống nhà ăn, nhà bếp, doanh cụ cấp dưỡng được đầu tư thống nhất, chính quy.

Đồng thời, quan tâm đảm bảo ăn ở, mặc và chống rét, chủ động phòng dịch, chăm sóc sức khỏe bộ đội; quân số khỏe trung bình đạt trên 98%.

Hệ thống doanh trại từng bước được đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa khang trang, thực hiện tốt chủ trương xóa nhà ở cấp 4, đảm bảo nhà ở công vụ cho cán bộ, công nhân viên, tạo điều kiện cho họ yên tâm công tác.

Các hoạt động thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên; đời sống tinh thần, môi trường văn hóa luôn phong phú, hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để bồi đắp thêm tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đối với Bác và nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững và phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

_________________

1 - Xây dựng các phim: "Khu Di tích Đá Chông", "Khu Di tích K9", "Bác Hồ sống mãi", "Trung hiếu bên Người"; xuất bản sách: "Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đài hoa vĩnh cửu", Tập 1, Tập 2; "Bên Lăng Bác Hồ", Tập 2; "Trung hiếu bên Người". Hằng năm, có từ 250 đến 300 tin, bài, vi-deo-clip gửi đăng trên Trang tin điện tử của Ban Quản lý Lăng và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Ký kết phối hợp hoạt động giáo dục với Trường Sĩ quan Chính trị, Sĩ quan Lục quân 1, Học viện Kỹ thuật quân sự và Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

2 - Từ năm 2009 đến nay, đã nghiên cứu 04 đề tài cấp Bộ, 05 đề tài cấp cơ sở, phối hợp nghiên cứu 03 đề tài với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Mát-xcơ-va.

theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Đọc thêm về:

  Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

  Soha
  Trí Thức Trẻ

  TIN NỔI BẬT SOHA

   Công ty Cổ phần VCCorp

   © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

   Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
   Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
   Email: btv@soha.vn
   Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
   Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

   Liên hệ quảng cáo:
   Hotline: 0942.86.11.33
   Email: giaitrixahoi@admicro.vn
   Hỗ trợ & CSKH:
   Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
   số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
   Tel: (84 24) 7307 7979
   Fax: (84 24) 7307 7980

   Chat với tư vấn viên