Từ ngày 1/7/2022, người lao động được tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khánh An |

Ngoài mức lương tối thiểu vùng thì từ 1/7/2022, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương cũng được tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2022 mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6% so với mức lương hiện hành. Phương án lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 được áp dụng như sau:

Liên quan đến mức lương tối thiểu giờ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: Vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Trên tinh thần tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định rõ tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Từ ngày 1/7/2022, người lao động được tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp - Ảnh 1.

Từ ngày 1/7/2022, người lao động được tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức lương theo công việc và chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Theo đó, mức lương tối thiểu trả cho NLĐ (chưa bao gồm phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác) phải ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng được công bố.

Do đó, từ ngày 01/7/2022, các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh tiền lương cho phù hợp để trả cho người lao động.

Ngoài ra, phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định cũng có sự gia tăng.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất mà người lao động có thể nhận hằng tháng sau khi nghỉ việc được quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 là: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Nếu doanh nghiệp đang đóng các khoản này cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng thì từ ngày 1/7 khi lương tối thiểu vùng được điều chỉnh thì mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ được tăng.

Đối với trường hợp người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo mức lương cao hơn lương tối thiểu vùng thì không cần phải điều chỉnh tăng mức đóng.

Do đó, khi lương tối thiểu vùng tăng thì mức hưởng 5 lần mức lương tối thiểu vùng khi nhận trợ cấp thất nghiệp cũng tăng theo như sau: Vùng I là 23,4 triệu đồng; vùng II là 20,8 triệu đồng; vùng III là 18,2 triệu đồng; vùng IV là 16,25 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại