Từ 1/7/2020: Công chức bị kỷ luật vẫn được bổ nhiệm lại

H.L |

Theo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020, khi quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương có hiệu lực, công chức không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn nhưng vẫn có thể được bổ nhiệm lại hoặc vào chức vụ thấp hơn.

Điều 79 Luật cán bộ, công chức hiện hành quy định, công chức bị áp dụng một trong sáu hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức hoặc buộc thôi việc.

Trong đó, việc giáng chức hoặc cách chức chỉ áp dụng với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, nếu công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực.

Bên cạnh đó, việc kỷ luật công chức cũng được Chính phủ quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 34/2011/NĐ-CP, khi công chức có các hành vi:

Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật; Vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn mại dâm … mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Vi phạm những nghĩa vụ, đạo đức và văn hóa giao tiếp của công chức trong thi hành công vụ, những việc công chức không được làm như: Trốn tránh trách nhiệm, gây bè phái, tự ý bỏ việc, phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ…

Mặt khác, theo Điều 82 Luật Cán bộ, công chức hiện hành, công chức bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không được nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Như vậy, hiện nay, công chức chỉ có thể được bổ nhiệm lại nếu sau 12 tháng không có vi phạm nào đến mức phải bị xử lý kỷ luật.

Trong khi đó, theo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, từ 1/7/2020 việc xử lý kỷ luật công chức có nhiều thay đổi. Cụ thể:

Khi công chức bị kỷ luật bằng khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực;

Khi công chức bị kỷ luật bằng giáng chức hoặc cách chức thì không bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Đặc biệt, khi hết các khoảng thời hạn nêu trên mà công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục được bổ nhiệm theo quy định.

Như vậy, từ 1/7/2020, khi có quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương có hiệu lực, công chức không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn nhưng vẫn có thể được bổ nhiệm lại hoặc vào chức vụ thấp hơn.

Quy định này cho thấy, Luật Cán bộ công chức sửa đổi dựa vào mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật để xử lý công chức bị kỷ luật mà không áp dụng cách xử lý chung như hiện nay.

> Xem bài gốc Tại Đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại