Tổng công ty Đường Sắt lỗ hơn 300 tỷ đồng sau 6 tháng 2020

Hà My |

Hoạt động vận tải đường sắt chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến doanh thu của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam giảm 40% so với cùng kỳ và lỗ hơn 300 tỷ đồng. Năm 2020, số lỗ dự kiến lên tới gần 1.400 tỷ đồng.

Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020. Cùng với hàng không, đường sắt cũng là mảng chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Báo cáo của Tổng công ty Đường Sắt cho thấy, trong quý 2 vừa qua, tổng doanh thu chỉ đạt 1.567 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm mạnh khiến Tổng công ty lỗ trước thuế 248 tỷ đồng và lỗ sau thuế 252 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty có lãi trước thuế gần 39 tỷ đồng và lãi sau thuế 34 tỷ đồng.

Sau 6 tháng đầu năm, doanh thu của Tổng công ty là 2.790 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ và báo lỗ hơn 300 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2020, tổng giá trị tài sản của Tổng công ty là 19.741 tỷ đồng, giảm khoảng 550 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Tổng công ty Đường Sắt lỗ hơn 300 tỷ đồng sau 6 tháng 2020 - Ảnh 1.
Tổng công ty Đường Sắt lỗ hơn 300 tỷ đồng sau 6 tháng 2020 - Ảnh 2.

Trước đó, theo báo cáo gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Tổng công ty Đường Sắt Việt nam, doanh thu 2020 của Tổng công ty dự kiến đạt 77% so với cùng kỳ và số lỗ dự kiến cho năm 2020 là 1.394 tỷ đồng.

Trong đó, lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 712 tỷ đồng và xử lý tồn tại tài chính từ những năm trước chuyển sang của công ty mẹ, chi phí phải trả, các khoản trích lập dự phòng dự kiến hạch toán đưa vào chi phí trong năm 2020 là 682 tỷ đồng.

Tổng công ty cho biết, phần lỗ hoạt động kinh doanh sẽ chủ yếu đến từ 2 công ty cổ phần vận tải đường sắt, là 618 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lỗ này dựa trên giả định lúc bấy giờ là dịch Covid-19 dự kiến hết vào tháng 6.

Thực tế, dịch Covid-19 đang quay trở lại từ cuối tháng 7, xuất phát từ Đà Nẵng khiến các hoạt động du lịch, vận tải hàng không và đường sắt đều phần nào bị hạn chế bớt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại