Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2022, tăng hơn 7.000 so với năm trước

Văn Kiên |

Theo quyết định vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành, biên chế công chức năm 2022 gồm cả dự phòng là 256.685 người, tăng hơn 7.000 biên chế so với năm 2021.

Ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1575 QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Theo Quyết định trên, tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế. Con số trên so với tổng biên chế của năm 2021 tăng 7.035 biên chế (năm 2021 là 249.650 biên chế gồm cả dự phòng)

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2022 là 247.722 biên chế, trong đó các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là: 106.890 biên chế; Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện 140.832 biên chế; Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có 1.068 biên chế; Các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức Hội đồng nhân dân thành công chức quận ở thành phố Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng có 7.035 biên chế.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện đề án vị trí việc làm và bố trí, sắp xếp biên chế công chức theo vị trí việc làm trong tổng biên chế được giao và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

UBND thành phố Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp để điều chỉnh giảm biên chế công chức phường tương ứng với số biên chế công chức chuyển thành công chức quận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại