Thù lao của dàn lãnh đạo Eximbank: Người cao nhất đạt gần 4 tỉ/năm

PH |

Ngân hàng Eximbank đã chi 7,11 tỉ đồng cho 10 thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng này trong năm 2018.

Ngân hàng Eximbank đã chi 7,11 tỉ đồng cho 10 thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng này trong năm 2018.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động của các hội đồng, ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận năm 2018 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao HĐQT Eximbank là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỉ đồng, thù lao của các thành viên HĐQT Eximbank năm 2018 được phân bổ.

Trong đó, ông Lê Minh Quốc - Chủ tịch HĐQT Eximbank nhận thù lao 3,8 tỉ đồng trong năm 2018, tức là trung bình mỗi tháng ông Quốc hưởng thu nhập hơn 316 triệu đồng.

Hai Phó chủ tịch HĐQT Eximbank gồm ông Đặng Anh Mai và ông Yasuhiro Saitoh nhận thù lao tương ứng là 2,2 và 2,9 tỉ đồng trong năm 2018.

Các thành viên HĐQT khác gồm ông Hoàng Tuấn Khải, ông Nguyễn Quang Thông, bà Lương Thị Cẩm Tú và ông Ngô Thanh Tùng lần lượt nhận thù lao là 1,6 tỉ đồng, 1,6 tỉ đồng, 838 triệu đồng và 1,8 tỉ đồng.

Riêng các ông Lê Văn Quyết, Yutaka Moriwaki, Cao Xuân Ninh là thành viên HĐQT Eximbank và cũng đảm nhiệm các chức vụ khác của Ngân hàng có thể vừa nhận được thù lao HĐQT, vừa được hưởng lương của ngân hàng, nhưng chấp nhận chỉ hưởng lương của ngân hàng.

Bên cạnh thù lao thành viên HĐQT được ngân hàng chi trả, các thành viên HĐQT được trang bị phương tiện đi lại, có chế độ tài xế riêng và được ngân hàng mua bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm.

Như vậy, ngân sách chi trả cho hoạt động của HĐQT năm 2018 là 7,11 tỉ đồng, thấp hơn mức dự kiến 7,5 tỉ đồng.

Năm 2019, theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, Eximbank dự kiến chi tổng thù lao cho HĐQT tương đương 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỉ đồng, tương đương với năm 2018, ngân sách hoạt động cho HĐQT là 7,5 tỉ đồng.

Trong năm 2018, Eximbank đã tiếp nhận và bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc, trong đó có 1 Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách quản trị rủi ro và hoạt động kinh doanh của khu vực thành phố Hồ Chí Minh; 1 Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Công nghệ thông tin và Vận hành.

Đến ngày 31.12.2018, Eximbank có 1 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và 8 Phó Tổng Giám đốc.

Hiện nay, Eximbank vẫn chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Đại hội cổ đông của Eximbank tổ chức ngày 26.4 buộc tạm hoãn vì chỉ có 198 cổ đông, không đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Ngân hàng này dự kiến sẽ tổ chức đại hội cổ đông lần hai vào ngày 21.6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại