Tam quốc diễn nghĩa: Bài học cho hậu thế qua cái chết của vị mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật này

Anh Văn |

Trong tam quốc diễn nghĩa, dù được Tào Tháo rất xem trọng, nhưng Hứa Du lại tự mua lấy cái chết. Ông ta luôn hạ nhục Tào Tháo trước mặt mọi người, thậm chí gọi cả tên cúng cơm của Tào Tháo "Này, A Man..."

Tam quốc diễn nghĩa: Bài học cho hậu thế qua cái chết của vị mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật này.

Tam quốc diễn nghĩa: Bài học cho hậu thế qua cái chết của Hứa Du

Tào Tháo tự là Mạnh Đức, còn gọi Tào A Man. Ông là một trong những nhà chính trị, quân sự nổi tiếng của Trung Hoa. Dù mang tiếng đa nghi, gian trá, ông vẫn được đánh giá là người dũng cảm, mưu trí hơn người.

Tào Tháo yêu người tài, khát người tài, tìm mọi cách để có được người tài. Chính vì vậy khi Hứa Du mới về đầu quân và hiến kế đánh lấy quân lương đã được ông rất xem trọng.

Tuy nhiên, không phải cứ người có tài là Tào Tháo thu dụng. Nguyên tắc trong việc tuyển chọn người tài của Tào Tháo chính là phẩm chất đạo đức của người đó phải ở mức "chấp nhận được", ít nhất phải là kẻ trung thành tuyệt đối với quốc gia và chủ nhân, không phản trắc hai lòng. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Hứa Du mất mạng.

Tam quốc diễn nghĩa: Bài học cho hậu thế qua cái chết của vị mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật này - Ảnh 2.

Hình ảnh nhân vật Tào Tháo trên phim.

Theo sử liệu, Hứa Du có công lớn trọng trận Quan Độ và trận đánh chiếm Nghiệp Thành. Được Tào Tháo rất xem trọng, nhưng Hứa Du lại tự mua lấy cái chết. Ông ta luôn hạ nhục Tào Tháo trước mặt mọi người, thậm chí gọi cả tên cúng cơm của Tào Tháo, không kiêng nể gì: "Này, A Man! Không có tôi, ông làm sao lấy được Ký châu?".

Lần khác Hứa Du lại hỏi bộ hạ của Tào Tháo sau khi Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành: "Không có ta Tào Tháo làm sao vào được cổng này?". Tào Tháo khi yếu thế còn cười cợt coi như không, nhưng Hứa Chử do không kiềm được sự tức giận đã giết chết Hứa Du. Xét cho cùng thì Hứa Du tự tìm lấy cái chết.

Tam quốc diễn nghĩa: Bài học cho hậu thế qua cái chết của vị mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật này - Ảnh 3.

Hình ảnh nhân vật Hứa Du trên phim.

Cái chết của Hứa Du là một ví dụ điển hình cho các mối quan hệ trong xã hội hiện nay, như sếp và nhân viên thân với nhau quá, đôi khi thành ra không còn trên dưới. Vợ chồng thân nhau quá đôi khi thành ra suồng sã, thiếu tôn trọng lẫn nhau. Bạn bè thân nhau quá đôi khi không còn nể mặt nhau nữa. Quan hệ đổ vỡ cũng đến từ đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại