Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2022 cho thấy điều gì?

B.Ngọc |

Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2022 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, đến hết năm 2021, cả nước có khoảng 857.500 doanh nghiệp, trong đó riêng TP.HCM có 268.400 doanh nghiệp, chiếm 31,3% tổng số doanh nghiệp cả nước.

Các doanh nghiệp FDI có tỉ lệ kinh doanh thua lỗ cao hơn doanh nghiệp trong nước - Ảnh: TH.H.

Các doanh nghiệp FDI có tỉ lệ kinh doanh thua lỗ cao hơn doanh nghiệp trong nước - Ảnh: TH.H.

Các địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước gồm: TP.HCM có khoảng 268.400 doanh nghiệp, Hà Nội gần 178.500 doanh nghiệp, Bình Dương hơn 37.600 doanh nghiệp, Đồng Nai hơn 25.000 doanh nghiệp, Đà Nẵng hơn 24.700 doanh nghiệp, Hải Phòng hơn 19.800 doanh nghiệp.

Cũng trong năm 2021, cả nước có hơn 116.800 doanh nghiệp thành lập mới, 43.116 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, hơn 54.900 doanh nghiệp ngừng kinh doanh và hơn 16.700 doanh nghiệp giải thể.

Trung bình tại TP.HCM có 61,9 doanh nghiệp/1.000 lao động, Hà Nội có 49,8 doanh nghiệp/1.000 lao động, Đà Nẵng có 45,4 doanh nghiệp/1.000 lao động, Bình Dương có 23,2 doanh nghiệp/1.000 lao động, Hải Phòng có 22 doanh nghiệp/1.000 lao động.

Điều đáng lưu ý là số doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm thường thấp hơn rất nhiều so với con số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế.

Chẳng hạn năm 2020, cả nước có hơn 811.500 doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế nhưng chỉ khoảng 684.200 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh, có tới 127.300 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế nhưng không có kết quả kinh doanh - doanh nghiệp ma. Con số doanh nghiệp ma trong nền kinh tế khá lớn.

Trong số doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, chỉ có khoảng 39,7% làm ăn có lãi, 18,8% doanh nghiệp kinh doanh hòa vốn, 41,5% kinh doanh thua lỗ.

Cũng theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2022, nếu xét theo loại hình doanh nghiệp, năm 2020 cả nước có khoảng 1.960 doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, trong đó 77,6% kinh doanh có lãi, 3,7% kinh doanh hòa vốn, 18,7% kinh doanh thua lỗ.

Số doanh nghiệp ngoài nhà nước (doanh nghiệp tư nhân) có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ khoảng 660.000 doanh nghiệp (chiếm 95,5% số doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh), trong đó 39,3% kinh doanh có lãi, 19,2% kinh doanh hòa vốn, và 41,5% kinh doanh thua lỗ.

Với khu vực doanh nghiệp FDI, có 22.242 doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó 47,5% doanh nghiệp FDI kinh doanh có lãi, 9,1% kinh doanh hòa vốn và 43,4% kinh doanh thua lỗ.

Tỉ lệ doanh nghiệp FDI kinh doanh thua lỗ trong nền kinh tế cao hơn cả khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại