Sabeco đề xuất giảm tiền thưởng, tăng lương lãnh đạo

Hà Anh |

Hội đồng Quản trị SAB đề nghị tăng số lượng các thành viên kiêm nhiệm từ 4 lên 6 người và quỹ tiền lương năm 2017 cho ban lãnh đạo tăng từ 4,050 tỷ đồng lên 4,66 tỷ đồng...

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB-HOSE) vừa công bố tài liệu trình đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2, dự kiến tổ chức vào ngày 8/8 tới đây.

Theo đó, Hội đồng quản trị công ty đề nghị tăng số lượng các thành viên kiêm nhiệm từ 4 lên 6 người và quỹ tiền lương năm 2017 cho ban lãnh đạo tăng từ 4,050 tỷ đồng lên 4,66 tỷ đồng, tương ứng cao hơn 660 triệu đồng so với năm ngoái. Đáng chú ý là số tiền thưởng lại giảm từ mức hơn 1 tỷ đồng xuống còn hơn 583 triệu đồng.

Năm 2017, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận chưa phân phối đạt 4.856 tỷ đồng, tăng hơn 1.900 tỷ so với thời điểm đầu năm. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức sẽ tăng từ 30% lên mức 35%, tương ứng hơn 2.244 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm trước.

Ngoài ra, công ty cũng xin ý kiến cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị là ông Lê Hồng Xanh và ông Đồng Việt Trung - Trưởng Ban kiểm soát do hai ông này nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời bầu bổ sung cho 2 vị trí này.

Trước đó, công ty đã thay đổi người được uỷ quyền quản lý phần vốn nhà nước theo quyết định của Bộ Công Thương. Theo đó, từ ngày 1/7, ông Lê Hồng Xanh chuyển 22% cổ phần nắm giữ trước đó sang cho ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị - nâng tỷ lệ cổ phần nắm giữ lên 45,59%, tương ứng hơn 292,3 triệu cổ phiếu.

Ông Nguyễn Thành Nam - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc và ông Bùi Ngọc Hạnh - thành viên Hội đồng Quản trị mỗi người đều nắm giữ 22% vốn nhà nước tại SAB, tương ứng 141.080.301 cổ phiếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại