Quân đội giảm biên chế quân số cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược

Nguyễn Minh |

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương , Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Quân đội giảm biên chế quân số cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá khái quát, nhấn mạnh những thành công, kết quả, ưu điểm tiêu biểu, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược quân sự, quốc phòng trong 5 năm qua; đề xuất chủ trương, biện pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Những năm qua, Quân ủy Trung ương , Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược quân sự, quốc phòng; chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, kể cả tình huống trên không, trên biển, biên giới nội địa và không gian mạng; chủ động các phương án tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả...

Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Quân đội giảm biên chế quân số cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo triển khai bài bản, chắc chắn việc tổ chức lực lượng, xây dựng Quân đội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Cụ thể là, quyết liệt chỉ đạo thực hiện giảm 10% biên chế quân số cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược, giảm đầu mối trung gian và đơn vị phục vụ, bảo đảm; ưu tiên quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Hệ thống nhà trường Quân đội được tổ chức theo hướng tinh, gọn, chuẩn hóa, hiện đại hóa, bảo đảm nội dung đào tạo cơ bản, toàn diện, hệ thống, thiết thực; lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu cả trên bình diện song phương và đa phương, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị với các nước; chủ động tham gia các diễn đàn quân sự, quốc phòng đa phương, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc... Từ đó nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, Quân đội trên trường quốc tế.

Quân đội giảm biên chế quân số cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược - Ảnh 3.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó cần tập trung quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án đã ban hành; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh tổ chức Quân đội theo đúng lộ trình đã xác định.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đặt trong tổng thể hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; nâng cao chất lượng hợp tác quốc phòng song phương, đa phương; tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động quốc phòng, diễn đàn đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, xử lý chất độc hóa học; phối hợp với quân đội các nước trong ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại