Sản xuất xăng dầu từ... lốp xe cũ

Bảo Hà |
Sản xuất xăng dầu từ... lốp xe cũ
Sản xuất xăng dầu từ... lốp xe cũ

Công nghệ biến lốp xe cũ thành xăng dầu vừa giúp Zambia cắt giảm chi phí nhập khẩu khí đốt vừa dọn sạch rác thải nhựa ngập ngụa trên đường.

Sản xuất xăng dầu từ... lốp xe cũ

theo Báo Tin Tức