Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền đều phải bỏ chạy khi gặp mãnh tướng này

https://danviet.vn/luu-bi-tao-thao-ton-quyen-deu-phai-bo-chay-khi-gap-manh-tuong-nay-20210905222551474.htm?fbclid=IwAR04T7aoQ6toPIXLghco0IlCNWe1p239urSPaMcnEPUgwSONQOrDFJh4XqE |
Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền đều phải bỏ chạy khi gặp mãnh tướng này
Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền đều phải bỏ chạy khi gặp mãnh tướng này

Lưu Bị, Tôn Quyền và Tào Tháo đều là người đứng đầu các thế lực hùng mạnh thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, nhưng có một mãnh tướng lại từng truy sát cả 3 vị quân chủ này khiến họ phải khổ sở chạy thoát thân.

Theo Sohu, mãnh tướng này là Trương Liêu (169-222), sau này là một trong 5 vị tướng giỏi nhất của Tào Ngụy. Nhưng trước khi về đầu quân cho Tào Ngụy, Trương Liêu từng truy sát Tào Tháo khi mới 25 tuổi. Sau đó, 29 tuổi mãnh tướng này truy sát Lưu Bị , đến 46 tuổi lại truy sát Tôn Quyền.

Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền đều phải bỏ chạy khi gặp mãnh tướng này - Ảnh 1.

Lưu Bị rất sợ Trương Liêu. Ảnh Sohu.

Trương Liêu là người tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đồng hương với Quan Vũ. Mãnh tướng này vốn là thủ hạ của đại tướng quân Hà Tiến. Sau này Đổng Trác làm chủ Lạc Dương, Trương Liêu lại đi theo Đổng Trác. 

Sau khi Đổng Trác bị tiêu diệt, Trương Liêu lại đi theo Lã Bố. Trong thời kỳ theo Lã Bố, chính Trương Liêu đã truy sát Tào Tháo – vị quân chủ của mình sau này. Tên tuổi của Trương Liêu cũng bắt đầu nổi lên từ đây.

Theo đó, mùa thu năm 193, Tào Tháo đánh Đào Khiêm ở Từ Châu nhưng chưa hạ được đến tháng 4/194 lại xuất binh lần thứ 2. Nhân lúc này, Lã Bố mang theo Trương Liêu tiến vào chiếm giữ Duyện Châu vốn dĩ là đại bản doanh của Tào Tháo. Không cam tâm để Lã Bố chiếm nơi đóng quân của mình, Tào Tháo đành rút quân ở Từ Châu về đánh đuổi Lã Bố. Hai bên đại chiến ở Bộc Dương.

Trong cuộc đối đầu trực diện, Tào Tháo không phải là đối thủ của Lã Bố nên Tào Tháo đã chuẩn bị kế hoạch đánh úp thành Bộc Dương. Kết quả Tào Tháo đã trúng mưu kế của Lã Bố nên bại trận ở đó.

Trong trận chiến này, Tào Tháo vấp phải sự phục kích của Trương Liêu nên gặp tổn thất nặng, thậm chí còn suýt nữa bị Lã Bố bắt sống. Lã Bố và Trương Liêu truy sát Tào Tháo khắp nơi nhưng không tìm thấy Tào Tháo, có lẽ Tào Tháo mệnh lớn, nếu không đã bị 2 mãnh tướng này hạ sát rồi. Khi truy sát Tào Tháo năm ấy, Trương Liêu mới 25 tuổi.

Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền đều phải bỏ chạy khi gặp mãnh tướng này - Ảnh 3.

Tào Tháo phải bỏ chạy khi gặp Trương Liêu. Ảnh Sohu.

Theo Sohu, Trương Liêu khi đó mặc dù trẻ tuổi nhưng đầy khí phách, vô cùng dũng cảm thiện chiến, chắc chắn đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Tào Tháo. Và đây có thể là lý do quan trọng khiến Tào Tháo sẵn sàng tiếp nhận Trương Liêu sau thất bại của Lã Bố dù mãnh tướng này đã suýt dồn ông vào chỗ chết. Tuy nhiên, Tào Tháo lại rất thích nhân tài nên không đã bỏ qua hiềm khích cũ để trọng dụng Trương Liêu. Trương Liêu sau này đã không phụ Tào Tháo mà lập rất nhiều chiến công hiển hách cho Tào Ngụy.

Năm 196, sau nhiều thất bại, Lã Bố chui lủi khắp nơi, cuối cùng chạy tới Từ Châu nương nhờ Lưu Bị . Lưu Bị đã thu nhận Lã Bố, cho ông ta đóng quân ở Tiểu Bái. Đối với Lưu Bị, việc tiếp nhận Lã Bố có thể được ví như việc dẫn "sói vào nhà". Lã Bố sau khi được Lưu Bị cưu mang lại trở mặt, cướp Từ Châu của Lưu Bị.

Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền đều phải bỏ chạy khi gặp mãnh tướng này - Ảnh 4.

Sau này Tôn Quyền cũng bị Trương Liêu truy sát phải chạy trối chết. Ảnh Sohu.

Trong các cuộc đối đầu sau đó, Lưu Bị còn bị mãnh tướng Trương Liêu của Lã Bố đuổi giết. Theo đó, năm 198, Trương Phi giả làm sơn tặc đoạt ngựa của Lã Bố khiến Lã Bố tức giận, quyết đánh Lưu Bị. Lúc này Lưu Bị biết không phải là đối thủ của Lã Bố nên rút chạy. Trương Phi đi trước, Quan Vũ đi sau, còn Lưu Bị ở giữa hộ tống vợ con già trẻ. 

đường đoàn người Lưu Bị gặp ngay tướng của Lữ Bố là Tống Hiền và Ngụy Tục. Tuy nhiên, Trương Phi đánh cho Tống Hiền và Ngụy Tục phải lui binh còn Lưu Bị thoát khỏi vòng vây.

 Nhưng mặt sau lại bị Trương Liêu truy sát, may thay lúc đó có Quan Vũ chặn lại, nếu không thì tính mạng Lưu Bị và gia quyến khó bảo toàn. Năm 198, khi ấy Trương Liêu 29 tuổi.

Năm 199, Lã Bố thua đau dưới tay Tào Tháo, bị bắt sống và bị giết, Trương Liêu đầu hàng, trở thành mãnh tướng dưới trướng Tào Tháo.

Năm 213, Trương Liêu theo Tào Tháo chinh phạt Tôn Quyền. Sau đó Trương Liêu ở lại Hợp Phì. Năm Kiến An thứ 20 (năm 215), nhân lúc Tào Tháo tây chinh Trương Lỗ, Tôn Quyền đã thống lĩnh 10 vạn quân bao vây tấn công Hợp Phì. Khi ấy chỉ có vài nghìn quân Tào trấn thủ ở Hợp Phì, tình cảnh thật vô cùng nguy hiểm.

Do tương quan lực lượng giữa hai bên quá lớn, quân Tào trong lòng hoảng loạn, mọi người không còn ý chí chiến đấu nhưng Trương Liêu vẫn quyết đánh lui quân Đông Ngô. Trương Liêu chọn 800 cảm tử quân, mổ trâu khao quân rồi sáng sớm hôm sau xông thẳng ra ngoài giao chiến với quân Ngô. Quân Ngô bị đột kích bất ngờ không kịp trở tay bị đánh cho tả tơi. Sau đó Trương Liêu quay về cố thủ Hợp Phì, quân Ngô đánh mãi không được nên đành lui binh.

Nhưng chính trong lúc Tôn Quyền rút quân, Trương Liêu lại dẫn quân truy sát khiến quân Ngô thiệt hại nặng nề. Tướng lĩnh quân Ngô phải liều chết để bảo vệ Tôn Quyền, khi đó Trương Liêu 46 tuổi.

Có thể nói, Trương Liêu là danh tướng duy nhất từng truy sát 3 vị quân chủ lẫy lừng thời Tam quốc là Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền.

theo Dân Việt