Clip: Cầy Mangut liên tục đu mình kéo rắn xuống đất

Ngọc Hoan |

Sau khi cắn chết con rắn, cầy Mangut liên tục bật nhảy và đu mình để kéo loài động vật bò sát rơi xuống mặt đất.

Sau cuộc giao chiến, cầy Mangut đã cắn chết con rắn. Tuy nhiên, đối thủ của nó vẫn quấn chặt đuôi trên cây. Thấy vậy, con cầy liên tục bật nhảy và đu mình để kéo con mồi xuống đất. Cuối cùng, nó đã đạt được mục đích.

Clip: Cầy Mangut liên tục đu mình kéo rắn xuống đất

theo Khoa học & Phát triển