4 nhân sự được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao là ai?

PVCT |
4 nhân sự được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao là ai?
4 nhân sự được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao là ai?
Ông Nguyễn Văn Dũng, ông Ngô Tiến Hùng, ông Nguyễn Biên Thùy và bà Đào Thị Minh Thủy được phê chuẩn việc bổ nhiệm giữ chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (ảnh tư liệu).

Sáng nay (28/7), Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

4 nhân sự được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm giữ chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; ông Ngô Tiến Hùng, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; ông Nguyễn Biên Thùy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre; bà Đào Thị Minh Thùy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Theo quy định của Hiến pháp, căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước sẽ có quyết định bổ nhiệm 4 vị Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nêu trên.

Liên quan đến nhân sự của ngành Tòa án, vào ngày 26/7, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

theo Dân Việt