4 câu trả lời quan trọng về phí trước bạ của xe điện VF e34: Vì sao VinFast dùng 'chiêu' này?

Minh Đức |
4 câu trả lời quan trọng về phí trước bạ của xe điện VF e34: Vì sao VinFast dùng 'chiêu' này?
4 câu trả lời quan trọng về phí trước bạ của xe điện VF e34: Vì sao VinFast dùng 'chiêu' này?

Phí trước bạ là gì? Vì sao VinFast lại ưu đãi phí trước bạ nhiều đến vậy?

2. CÁCH TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ THẾ NÀO?

Cách tính lệ phí trước bạ đã được nhà nước quy định rõ :

Lệ phí trước bạ = Giá tính phí trước bạ x Mức thu phí trước bạ (%)

Trong đó:

- Giá tính phí trước bạ là mức giá nhà nước công bố với từng mẫu xe, theo từng phiên bản, được ghi rõ trong các quyết định, có bổ sung/điều chỉnh thường xuyên. Mức giá này có thể giống hoặc không giống với mức giá niêm yết của hãng xe/showroom.

- Mức thu phí trước bạ tính theo tỷ lệ %, thay đổi theo từng vùng khác nhau.

Với cách tính lệ phí như trên, lệ phí trước bạ của mẫu xe điện đầu tiên made in Vietnam được người tiêu dùng Việt rất quan tâm tìm hiểu - VinFast VF e34 là:

4 câu trả lời quan trọng về phí trước bạ của xe điện VF e34: Vì sao VinFast dùng chiêu này? - Ảnh 2.

(lấy giá niêm yết làm giá tính phí trước bạ)