Người bán online 'hết cửa' găm hàng, nâng giá hàng và hủy đơn bừa bãi giữa mùa dịch

Nhã Mi |
Người bán online 'hết cửa' găm hàng, nâng giá hàng và hủy đơn bừa bãi giữa mùa dịch
Người bán online 'hết cửa' găm hàng, nâng giá hàng và hủy đơn bừa bãi giữa mùa dịch

Cục Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đã có Công văn số 458/TMĐT-QL về việc kiểm tra, kiểm soát và ưu tiên hiển thị các sản phẩm, hàng hóa phục vụ phòng dịch Covid-19.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và xu hướng ngày càng gia tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, mới đây Cục Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đã có Công văn số 458/TMĐT-QL về việc kiểm tra, kiểm soát và ưu tiên hiển thị các sản phẩm, hàng hóa phục vụ phòng dịch Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường chống các hành vi đâu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Cục TMĐT và KTS đề nghị thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tạo điều kiện hỗ trợ và ưu tiên hiển thị các sản phẩm phòng dịch và các nhu yếu phẩm để người dân dễ tiếp cận và mua sắm.

Bên cạnh đó, Cục yêu cầu kiểm tra, kiểm soát các hành vi gian lận như: đầu cơ, găm hàng, nâng giá bán, nâng giá vận chuyển hoặc người bán có tỷ lệ hủy đơn hàng cao (đặc biệt là đơn hàng liên quan tới sản phẩm phòng dịch).

Đặc biệt, Cục cũng lưu ý sẽ có chế tài xử lý cụ thể đối với thành viên vi phạm, lợi dụng dịch bệnh gây mất ổn định thị trường.

theo Doanh nghiệp và Tiếp thị