Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden

Thi Anh |

Đeo khẩu trang toàn quốc, rút khỏi WHO, đưa Washington D.C. lên thành tiểu bang... Quan điểm của 2 ứng viên về những vấn đề này là gì?

Trong quá trình vận động, Tổng thống Trump đề cao sự dẫn dắt của mình trong lĩnh vực kinh tế, hứa hẹn ra mắt vaccine COVID-19 và bày tỏ quan điểm cứng rắn liên quan tới nhập cư, cùng bất ổn xã hội.

Đối thủ của ông, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, khẳng định sẽ đảo ngược nhiều quyết sách của Trump và theo đuổi những kế hoạch đầy tham vọng nhằm xử lý đại dịch, phân biệt chủng tộc và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, như ông Trump đã trải nghiệm, những hứa hẹn tham vọng nhất thường cũng là khó khăn nhất.

Dưới đây là phần lược dịch tổng hợp lập trường của hai ứng viên về một số vấn đề đang định hình cuộc bầu cử năm 2020. Thông tin do WaPo đăng tải.

Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 2.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 3.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 4.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 5.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 6.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 7.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 8.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 9.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 10.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 11.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 12.

Ảnh: Reuters

Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 13.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 14.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 15.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 16.

Cờ Mỹ và cờ Puerto Rico bên ngoài tòa nhà Capitol ở San Juan, Puerto Rico. Ảnh: Reuters

Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 17.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 18.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 19.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 20.

Ảnh: Reuters

Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 21.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 22.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 23.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 24.

Ảnh: Reuters

Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 25.
Yes or No: Cuộc chiến về chính sách giữa Donald Trump và Joe Biden - Ảnh 26.