Bản tin tổ lái: Những pha "làm tường" oan trái và cái tâm của bác tài

Mr. Thông |

Pha sang đường sơ ý của tài xế ô tô màu trắng khiến cho người đàn ông đi xe máy suýt lâm vào cảnh khốn đốn.

Những pha "làm tường" oan trái và cái tâm của bác tài