Bản tin tổ lái: Cú tông đâm sập bờ tường và pha tạt đầu ác hiểm của xe tải

Mr. Thông |

Không giảm tốc, cũng chẳng bẻ lái, chả người và xe cứ thế mà leo lên lề đường, tiến về nhà dân rồi đâm sập cả bờ tường.

Bản tin tổ lái

(Bản tin có sử dụng nguồn clip từ page: Mạng xã hội giao thông, OFFB)