Chiếc cốc giúp phi hành gia uống nước trong không gian

Bảo Tuấn |

Chiếc cốc giúp phi hành gia uống nước trong không gian
Chiếc cốc giúp phi hành gia uống nước trong không gian

Trong môi trường không trọng lực, việc uống nước là rất khó khăn. Các nhà khoa học đã tìm cách sáng chế ra chiếc cốc vũ trụ để các phi hành gia có thể uống nước mà không cần dụng cụ hỗ trợ nào khác.

Chiếc cốc giúp phi hành gia uống nước trong không gian

theo Tiền Phong