[VIDEO]: Bị cáo Nguyễn Hữu Linh trong vòng vây an ninh và báo chí khi tới cổng tòa

King pro - Quốc Chiến |

[VIDEO]: Bị cáo Nguyễn Hữu Linh trong vòng vây an ninh và báo chí khi tới cổng tòa
[VIDEO]: Bị cáo Nguyễn Hữu Linh trong vòng vây an ninh và báo chí khi tới cổng tòa
Bị cáo Nguyễn Hữu Linh.