Hà Nội: Năm 2018, mức lương tháng cao nhất là 233 triệu đồng

Lê Hoa |

Hà Nội: Năm 2018, mức lương tháng cao nhất là 233 triệu đồng
Hà Nội: Năm 2018, mức lương tháng cao nhất là 233 triệu đồng

Mức lương tháng cao nhất được một doanh nghiệp FDI trả cho người lao động là 233 triệu đồng/người, mức thấp nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với 4,26 triệu đồng/người.

Mới đây, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa tổng hợp báo cáo của 5.025 danh nghiệp về tình hình tiền lương năm 2018.

Theo đánh giá của Sở LĐTBXH Hà Nội, năm 2018, kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Nhiều doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tiền lương trả cho người lao động tăng cao hơn so với năm 2017 từ 7% đến 9%.

Đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Tiền lương bình quân năm 2018 là 5.250.000 đồng/người/tháng, tăng 7,1% so với năm trước. Theo đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: là 30.000.000 đồng/người/tháng và doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.300.000 đồng/người/tháng.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: Tiền lương bình quân năm 2018 là 5.300.000 đồng/người/tháng, tăng 4,9% so với năm trước.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 123.100.000 đồng/người/tháng. 4.400.000 đồng/người/tháng là mức tiền lương thấp nhất.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh: Tiền lương bình quân năm 2018 là 5.280.000 đồng/người/tháng, tăng 6,5% so với năm trước.

Theo đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 188.190.000 đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.260.000 đồng/người/tháng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI: Tiền lương bình quân năm 2018 là 5.850.000 đồng/người/tháng, tăng 9,1% so với năm trước.

Trong đó: Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 233.000.000 đồng/người/tháng và doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.259.000 đồng/người/tháng.

theo Lao động